H70086l Interpretační seminář I

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Vilém Spílka (přednášející)
MgA. Radek Tomášek (přednášející)
Garance
doc. MgA. Vilém Spílka
Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %), Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %)
Rozvrh
St 15:10–15:55 S19
Předpoklady
EVER ( H70086z Interpretační seminář I )
Úspěšné přijímací řízení do navazujícího magisterského stupně studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Získávání znalostí o prováděných skladbách a schopnost jejich analýzy po stránce interpretační (agogika, technické provedení, zvuková stránka, vlastní prezentace), s důrazem na okolnosti vzniku interpretovaných děl v historickém kontextu a uvědomování si důležitosti osobnostního vkladu interpreta prováděným skladbám.
Výstupy z učení
Schopnost vlastní prezentace prováděných děl a obhajoby interpretačního záměru na vysoké umělecké úrovni dle světových standardů.
Osnova
  • V rámci interpretačního semináře se formou koncertu či poslechového semináře konfrontuje odlišné pojetí srovnávaných kompozicí. Pedagog vede studenty k poznání vlastních kladů či slabých stran vlastní interpretace a posiluje rozlišovací schopnosti skupiny. Přes řízenou diskusi se studenti dopracují k názoru, který se opírá o věcné poslechové vnímání a o teoretické znalosti. Výuka vede studenty ke vnímání subjektivity v rámci uměleckého procesu.
Literatura
  • Dle vlastního výběru - poskytující informace o autorech a okolnostech vzniku provedených hudebních děl. Interpret sám je povinen informace vyhledat.
Výukové metody
Cvičení ve formě pravidelných veřejných vystoupení před kolektivem studentů a pedagogů nebo formou poslechového semináře s odbornou řízenou diskusi
Metody hodnocení
Zápočet
Účast ve výuce minimálně 70%
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024.