H601654Nl Interpretační seminář I

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (přednášející)
MgA. Štěpán Švestka (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Miloš Vacek
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné ukončení předmětu H601654Nz - Interpretační seminář I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavními cíli předmětu je příprava a nácvik veřejného vystupování, které s sebou přináší řadu faktorů, které vyžadují dlouhodobou přípravu - (boj s trémou, trénink pódiové koncentrace, načasování hráčské formy k co nejlepšímu výkonu, vlivy akustiky, zvukovou vyváženost a podobně), stejně jako následná analýza živého vystoupení, která probíhá formou diskusí se studenty. Předmět navíc přináší možnosti častějšího obehrání skladeb za účelem postupného zdokonalování interpretačních kvalit.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- veřejně prezentovat své interpretační umění;
- analyzovat umělecký výkon;
- obhájit vlastní interpretační názor;
- popsat problematiku veřejného vystupování;
- navrhnout vhodnou formu zkvalitňování úrovně veřejného vystupování;
- srozumitelně sdělit své odborné názory
Osnova
 • V rámci interpretačního semináře se formou poslechového semináře konfrontuje odlišné pojetí srovnávaných kompozicí.
 • Pedagog vede studenty k poznání vlastních kladů či slabých stran vlastní interpretace a posiluje rozlišovací schopnosti skupiny.
 • Přes řízenou diskusi se studenti dopracují k názoru, který se opírá o věcné poslechové vnímání a o teoretické znalosti.
 • Výuka vede studenty ke vnímání prostoru subjektivity v rámci uměleckého procesu.
 • Repertoár je shodný je shodný se studovanou literaturou příslušné specializace
Literatura
  doporučená literatura
 • Egon Stuart Willfort: Praktische Harmonielehre für die Gitarrespieler, Verlag F.Hofmeister, Leipzig, 1927
 • Skladaný, J. : Problémy vertikálnej techniky v huslovej hre. VŠMU, Bratislava 1971
 • Köhler: Umění kytarové hry, Panton 1984
 • Podhradská, V. - Skládaný, J. : Dejiny a literatúra huslí, diel 2. Skripta VŠMU Bratislava.
Výukové metody
Cvičení ve formě pravidelných veřejných vystoupení před kolektivem odborníků formou poslechového semináře s odbornou řízenou diskusi.
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Povinnost minimálně jednoho vystoupení za semestr.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024.