H60023VCl Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Miroslav Zicha (přednášející)
Garance
prof. Jozef Podhoranský
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60023VIz - Dějiny a literatura nástroje II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude seznámen s rostoucím významem violoncella v době romantismu a dále až do současnosti. Seznamuje studenty s předními osobnostmi violoncellové hry v 19. a 20. století, přibližuje jednotlivé školy a porovnává jejich východiska. Sleduje rozvoj technických nároků v průběhu posledních dvou století a všímá si fenoménu violoncella jako sólového nástroje. V neposlední řadě přináší informace z oblasti literatury metodické a literatury o violoncelle. Student tak získá detailní přehled o violoncellové literatuře (sólové a komorní), zná základní okolnosti vzniku skladeb a dokáže definovat jejich charakteristiku (stupeň obtížnosti, hudební charakter, míru virtuozity, stylové zařazení).
Výstupy z učení
Student má znalosti o historickém vývoji strunných nástrojů a vývoji violoncella. Má přehled o významných houslařských školách - stavitelích violoncell u nás i v zahraničí a o koncertní literatuře sólové i komorní. Orientuje se v literatuře metodické. Dokáže aplikovat své znalosti při vystoupeních na koncertních pódiích i při pedagogické činnosti.
Osnova
 • Violoncelloví virtuózové romantismu
 • Pablo Casals – start moderní epochy ve hře na violoncello
 • Violoncellové osobnosti první poloviny 20. století
 • Druhá polovina 20. století a současnost
 • Velké romantické koncerty
 • Sonátová literatura romantismu
 • Virtuozní skladby romantiků
 • Vývoj literatury pro sólové violoncello
 • Koncerty 20. století
 • Sonátová tvorba 20. století
 • Violoncello v komorní hudbě
 • Metodická literatura
Literatura
  doporučená literatura
 • Wasielewski, W. J.: Das Violoncell und seine Geschichte. Breitkopf&Härtel, Lipsko 1911
 • Ginzburg, L. S.: Istorija violončelnogo iskusstva, kniha první – Muzgiz, Moskva 1950 kniha druhá – Muzgiz, Moskva 1957 kniha třetí – Muzgiz, Moskva 1965
 • Černušák, G : Dějiny evropské hudby. Panton, Praha 1964
 • Burney, C.: Hudební cestopis 18. věku. Státní hudební vydavatelství, Praha 1966
 • Měrka, I.: Violoncello, Montanex. Ostrava 1995
 • Pappe, W., Boetcher W.: Das Violoncello. Schott Music, Mainz, 2005
Výukové metody
Přednáška, řízená diskuse
Metody hodnocení
Zápočet, SZZ
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024.