H50092l Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H50092z - Dějiny a literatura nástroje II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkování přehledu o vývoji kytary od jejího vzniku až po současnost. Student bude seznámen s významnými výrobci kytar, kytarovými školami a teoretickou i koncertní literaturou tak, aby mohl své znalosti plnohodnotně využít pro povolání interpreta a pedagoga hry na kytaru. Zaměření tohoto semestru především na dějiny a literaturu nástroje ve 20. a 21. století.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude:
a) mít komplexní přehled o kytarových školách a významných pedagozích 20. století
b) seznámen s historií flamenca a jeho hlavními představiteli
c) schopen vyjmenovat významné interprety 20. a 21. století a popsat, jakým způsobem ovlivnili interpretaci ve 20. století
d) znát přední skladatele a jejich nejvýznamnější kompozice
Osnova
 • Obsahové zaměření:
 • 1. významné kytarové školy a pedagogové přelomu 19. a 20. století
  2. historie flamenca a jeho přední hráči
  3. skladatelé a díla 1. poloviny 20. století
  4. významná pedagogická díla a pedagogové 20. století
  5. historie kytary v Čechách ve 20. století
  6. Tárregovi žáci a následovníci: Emilio Pujol, Miguel Llobet, Andrés Segovia
  7. přední skladatelé kolem poloviny 20. století (Mario Castelnuovo Tedesco, Heitor Villa Lobos, Maria Manuel Ponce ad.)
  8. kytaroví skladatelé 2. poloviny 20. století: Joaquin Rodrigo, Benjamin Britten, ad
  9. čeští skladatelé a jejich skladby ve 20. a 21.století
  10. skladatelé, interpreti a díla na konci 20. a začátku 21. století
Literatura
  povinná literatura
 • Bláha, V.: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje, 4. vyd.,. 4. Edice, ISBN 978-80-7460-146-0, Edice JAMU, Brno 2018
  doporučená literatura
 • Turnbull, H.: The Guitar from the Renaissance to the Present Day, New York 1974
 • Summerfield, M.: The Classical Guitar And Its Evolution, Players and Personalities since 1800
 • Grecos, J.: La guitarra flamenca, UME
 • Päffgen, P.: Die Gitarre, Grundzüge Ihrer Entwicklung, B.Schott´s Söhne, Mainz 1998
 • Klier, J.: Die Gitarre-Ein Instrument u.seine Geschichte, Bad Schessenried 1980
 • Bellow, A.: The Illustrated History of the Guitar, Long Island,N.Y., USA 1960.
Výukové metody
Přednáška, řízená diskuze
Metody hodnocení
Zápočet, SZZ
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024.