H602441z Orchestrální hra II

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/3/3. 3 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MgA. Jakub Klecker (přednášející)
BcA. Barbora Toiflová, DiS. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Jakub Klecker
Katedra dirigování a operní režie – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dirigování a operní režie – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky a studium na HF JAMU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 88 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Příprava studentů na prostředí profesionálních orchestrů.
Osnova
 • Zaměření na komorní a orchestrální repertoár (skladby o více než osmi hráčích), interpretace rozdílných hudebních období (baroko, klasicismus, romantismus, hudba 20. století).
  Specifické úkoly společného provozování hudby (frázování v rámci většího počtu interpretů, problémy smykové techniky a ladění u smyčců,
  ladění dechové harmonie – dřeva, žestě a zvukové a intonační vyrovnání mezi hráči jednotlivých nástrojových skupin,
  dynamika a barevná vyváženost ve specifické instrumentační technice jednotlivých orchestrálních skupin a hudebních stylů.
  Společná práce a komunikace s dirigentem, pochopení dirigentského gesta a reakce na něj
  – u orchestrálního projektu zákonitosti doprovodu sólisty, u operního projektu technika recitativů a práce se zpěvákem
  Zimní semestr:
  - Orchestrální koncert HF JAMU
  - Komorní opera HF JAMU
  Letní semestr:
  - Komorní opera HF JAMU
  - Open-air orchestrální koncert HF JAMU

Výukové metody
V obou semestrech bude výuka probíhat projektově na základě vypsaných projektů pro daný akademický rok. Zapsaní studenti se musí zúčastnit všech zkoušek v rámci zapsaného projektu.
Metody hodnocení
zápočet a splnění 80% docházky v daném projektu
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Zápočtová přehrávka vybraných orchestrálních partů na konci daného semestru
Poznámka k četnosti výuky: projektově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.