DVDL206 Dějiny kultury

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Svatava Šmuková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 14:30–16:00 107
Předpoklady
EVER ( DVDZ206 Dějiny kultury )
navazuje na absolvování Dějin kultury v 1. ročníku studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem výtvarné kultury. Vystihnout charakteristické rysy a podtrhnout obecné kulturně historické souvislosti.
Osnova
  • Studenti se postupně od I. ročníku seznamují s vývojem architektury, sochařství, malířství a oděvu. Na proměnách slohových epoch se objasňují základní znaky výtvarného umění, významné osobnosti a jejich díla a vysvětlují širší historické, společenské a kulturní souvislosti. Vybrané kapitoly se zabývají dějinami starověku, středověku, novověku a doby moderní. Pro dosažení stanovených cílů se předpokládá dostatek obrazového materiálu - obrazové publikace, video programy, filmy, počítačové prezentace.
Literatura
  • Gombrich, E. H. Příběh umění. ARGO MF, 1995. info
  • PIJOAN, J. Dějiny umění. Praha : Odeon, 1. - 10. díl. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2018, léto 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2022/DVDL206