DAAZX68 Francouzština

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/4/2. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Jana Glombíčková (přednášející)
Garance
Mgr. Karel Pala
Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 10:15–11:00 UCEBNA_2, Po 11:00–11:45 UCEBNA_2, Út 12:00–12:45 UCEBNA_2, Út 12:45–13:30 UCEBNA_2, Út 14:30–15:15 UCEBNA_1, Út 15:15–16:00 UCEBNA_1, Čt 12:00–12:45 UCEBNA_2, Čt 12:45–13:30 UCEBNA_2
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
DAAZX68/ATD: Po 8:30–9:15 107, Po 9:15–10:00 107, St 8:30–9:15 107, St 9:15–10:00 107, J. Glombíčková
DAAZX68/CR: Po 8:30–9:15 107, Po 9:15–10:00 107, St 8:30–9:15 107, St 9:15–10:00 107, J. Glombíčková
DAAZX68/DD: Po 8:30–9:15 107, Po 9:15–10:00 107, St 8:30–9:15 107, St 9:15–10:00 107, J. Glombíčková
DAAZX68/RTDS: Po 8:30–9:15 107, Po 9:15–10:00 107, St 8:30–9:15 107, St 9:15–10:00 107, J. Glombíčková
Předpoklady
1. Znalost jazyka na úrovni A1/A2 SERR, 2. Znalost jazyka na úrovni B1/B2 SERR, 3. Znalost jazyka na úrovni B2/C1 SERR. Předmět je určen i pro začátečníky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: - rozvíjení řečových dovedností a prohlubování znalostí gramatických struktur jazyka - rozšiřování slovní zásoby zejména z oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televize
Výstupy z učení
Student bude schopen: komunikovat na odpovídající jazykové úrovni dle SERR; používat terminologii ze svého oboru; formulovat hlavní myšlenky divadelní hry nebo filmu; hodnotit inscenace a umělecké výkony; shrnout odborný text; diskutovat, argumentovat na dané téma
Osnova
  • Praktická cvičení zaměřená na procvičení gramatických jevů pro danou jazykovou úroveň dle SERR
  • Překlad úryvků z divadelních her nebo filmů
  • Terminologie z oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televize
  • Projekce záznamu divadelního představení v původním znění nebo projekce filmu v původním znění
  • Projekce krátkometrážních filmů v původním znění
  • Recenze, články
Literatura
  • Všechny typy cvičebnic a testovacích materiálů vedoucích k úrovni A1-C1 SERR.
  • PAVIS, P. Dictionnaire du théâtre. Armand Colin, 2015. ISBN 978-2-200-26309-6. info
  • PIERRON, A. Dictionnaire de la langue du théâtre. Mots et mœurs du théâtre. Le Robert, 2009. ISBN 978-2-84902-652-6. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů 2 x 90 minut týdně. Při výuce je využívána kombinace komunikativní, přímé a gramaticko-překladatelské metody výuky cizích jazyků; porozumění slyšenému a čtenému, mluvený projev; využití multimédií.
Metody hodnocení
Aktivní účast na hodinách (70%). Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro jeho udělení je úspěšnost v písemném testu min. 60%.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.