DAAZX50 Světelný design

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
1 týden. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (přednášející)
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 10:15–11:00 17, Út 11:00–11:45 17, Út 12:00–12:45 17, Út 12:45–13:30 17, Út 14:30–15:15 17, Út 15:15–16:00 17
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen zájemcům o studium světelného designu a studentům oborů, které jeho základní znalost vyžadují (například scénografie, režie, fyzické divadlo). Probíhá formou třídenního intenzivního workshopu v divadle na Orlí (obvykle v září a lednu, přesná data viz. informace učitele). Workshop sestává z 1) teoretického úvodu do problematiky scénického svícení, 2) praktických ukázek a cvičení a 3) tvůrčího úkolu, který je zpracováván ve skupinách.
Předmět se věnuje stejnou měrou technickým i tvůrčím aspektům světelného designu a posluchačům poskytne základ, který mohou posléze rozvíjet dalším studiem nebo praxí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit základní světelnou koncepci
- prezentovat tuto koncepci v rámci tvůrčího týmu
- vytvořit scénář světelných změn a základní světelný plán
- definovat své požadavky na světelné vybavení (typy reflektorů a dalších zařízení, filtry) - definovat své požadavky v komunikaci s operátorem pultu při programování světelných změn
Osnova
 • Den 1:
 • Světelný design a jeho základní postupy
 • Vlastnosti světla
 • Vizuální percepce
 • Foto/video ukázky a jejich analýza
 • Typy světel a technické názvosloví
 • Praktické ukázky
 • Praktická cvičení
 • Den 2 - 3: Práce na tvůrčím úkolu ve skupinách, prezentace výstupů
Literatura
 • Keller, M: Light fantastic : the art and design of stage lighting. Munich ; New York : Prestel, c2006. info
 • MORAN, Nick. 2010 Světelný design pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce : Divadelní ústav. info
Výukové metody
Třídenní workshop v divadle na Orlí či jiném vybaveném divadelním prostoru školy, vedený pedagogy DIFA JAMU, případně ve spolupráci s externími pedagogy
Metody hodnocení
100% účast na workshopu a prezentace výstupů
Informace učitele
V zimním semestru 2020 workshop proběhne ve studiu Marta ve dnech 17 - 19. 11. Pokud má někdo s tímto termínem zásadní problém, pokusíme se vypsat náhradní termín v prosinci.

Workshop bude probíhat každý den v čase maximálně 10-18h. Prosím, pokuste se na tyto termíny uvolnit, přesný harmonogram práce ve skupinách bude definován první den workshopu.

In Winter semester the lighting design workshop will take place at Marta Studio from 17th till 19th December. If anybody can´t attend in mentioned days, we will propose an alternative period in December.

The program will be held every day from 10am till 6pm.
Please, try to free yourself from other activities in this time slot. Thank you!
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.