H40079l Dějiny a literatura nástroje I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
1/0. 2 kr. 2 z 3. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
absolvování bakalářského studia příslušného oboru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získání přehledu vývoje kytary a její literatury od baroka po klasicismus.
Výstupy z učení
Získání vědomostí v oblasti od barokní kytary ve Španělsku až po období klasicismu.
Osnova
 • 1. Kytara ve Španělsku v období baroka
  2. Kytaristé a loutnisté období baroka ve Francii, Anglii a Německu
  3. Díla a literatura období baroka
  4. Česká díla období baroka
  5. Významná pedagogická díla do roku 1780
  6. předchůdci Víděňské školy v Itálii, Francii a Španělsku a
Literatura
  povinná literatura
 • BLÁHA, Vladislav. Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje. 4. vyd. Brno: edice JAMU, 2018. 287 s. 4. edice. ISBN 978-80-7460-146-0. info
  doporučená literatura
 • Gerd Michal Dausend: Die Gitarre im 16. bis 18. Jh., 1992, Verlag Hubertus Nugatz KN 1460. info
 • Henry Turnbull: The Guitar from the Renaissance to the Present Day, New York 1974. info
 • Johannes Klier: Die Gitarre-Ein Instrument u.seine Geschichte, Bad Schessenried, 1980. info
 • Maurice Summerfield: The Classical Guitar And Its Evolution, Players and Personalities since 1800. info
  neurčeno
 • Peter Päffgen: Die Gitarre, Grundzüge Ihrer Entwicklung, B.Schott´s Söhne, Mainz 1998. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zimní s. - zápočet, letní s. - zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.