DTDZY06 Tvůrčí dílna II

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/20/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michal Bumbálek (cvičící)
prof. Mgr. Zoja Mikotová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se v rámci dílny seznamují s různými oblastmi studované specializace, dle aktuálních potřeb. Dílna je vždy vedena externím odborníkem z profesní sféry daného oboru, který prohlubuje znalosti, schopnosti a dovednosti v dané umělecko-pedagogické oblasti. Přínos spočívá v propojení teoretických znalostí získaných během studia s praktickými zkušenostmi profesionálních umělců a pedagogů z praxe.
Cíl tvůrčí dílny je rozšířit běžnou pravidelnou výuku o setkání se s odborníkem, specialistou na určitou oblast oboru v podobě intenzivního workshopu.
Konkrétní cíle dílny jsou upřesněny na základě konkrétního zaměření dílny a jejího lektora.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen:
- kriticky zhodnotit vlastní práci a tvorbu v dílně ve vztahu k tvorbě ostatních spolužáků
- aplikovat získané odborné znalosti z dílny do své vlastní praxe v oboru divadla a výchovy
- orientovat se v dané oblasti umělecko-pedagogické činnosti dle zaměření dílny;
- kriticky pohlížet na danou problematiku.

Osnova
  • Obsahem tvůrčí dílny je praktické seznámení se se specializovanou oblastí oboru, ať již v jejích základech (např. světelný design, multimediální tvorba, hudební tvorba), nebo v pokročilé obtížnosti (např. divadelní tvorba s praktikujícím umělcem z oboru).
    Jednotlivé okruhy či témata dílny jsou určeny dle aktuálních potřeb dané specializace a po konzultaci externím lektorem dílny.

Literatura
    doporučená literatura
  • RICHTER, Luděk. Praktická dramaturgie v kostce. Praha: Dobré divadlo dětem, 2003, 60 s. info
Výukové metody
Forma výuky: dílna
Metody výuky: přednáška, projekce, práce s textem, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě docházky a požadovaných kritérií daných lektorem dílny.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DTDZY06