DDVZX22 Organizace a realizace recitační přehlídky

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Miroslav Jindra (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava, organizace a realizace přednesové části postupových přehlídek dětských a mladých recitátorů "Dětská scéna" či "ŠPÍL-BERG". Přehlídky dětských a mladých recitátorů jsou další oblastí oboru divadlo a výchova, se kterou se ve své praxi absolventi budou setkávat a popřípadě i sami budou tyto přehlídky organizovat. Studenti si prochází v průběhu organizace přehlídky celým procesem přípravy až po jeho samotnou realizaci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- připravit městské a krajské kolo přehlídky dětských či mladých recitátorů;
- zvolit vhodné téma (rámec) přehlídky pro danou věkovou skupinu účastníků;
- reflektovat svoji činnost i druhých při přípravě přehlídky;
- na základě zadaného úkolu spoluorganizovat přehlídku daného typu;
- zorganizovat přehlídku dětských a mladých recitátorů na městské či krajské úrovni.
Osnova
  • 1) Seznámení se s organizací přehlídky dětských recitátorů a dětského neprofesionálního divadla "Dětská scéna" a "ŠPÍL-BERG", s jeho významem a současným stavem
  • 2) Volba tématu přehlídky
  • 3) Rozdělení úkolů
  • 4) Tvorba harmonogramu přehlídky
Literatura
  • Císař, J. Práce porotce amatérského divadla. 1. vyd. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost; Hradec Králové: Krajské kulturní středisko, 1985. 40-033-85. info
  • Časopisy Amatérská scéna, Tvořivá Dramatika, Deník Dětské scény (http://www.drama.cz/prehlidky_dilny/archiv). info
  • Disman, M. - Kubálek, V. Dětský přednes a dramatický projev. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. info
  • Zámečníková E., Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. info
Výukové metody
Forma výuky: seminář
Metody výuky: diskuzní metody, práce s textem, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě aktivity studentů a jejich samostatné práce.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.