H60102FAl Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2017
Rozsah
0/2. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Roman Novozámský (přednášející)
MgA. Jaroslav Kubita (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60102FAz Hra na nástroj I )
absolutorium daného předmětu v bakalářském stupni studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • - Zdokonalování prstové techniky v nejvyšší poloze nástroje
  - Při studiu a interpretaci skladeb kladení důrazu na samostatnou tvůrčí práci, diskuse o problémech interpretace
  - Výběr studovaných skladeb dle dramaturgie absolventského projektu-
  nejméně 3 odlišná slohová období, stěžejní skladby fagotového repertoáru
  přednést zpaměti
  LS
  - Prohlubování již získaných dovedností
  - Intenzivní práce s cílem obsáhnout bohaté výrazové možnosti fagotu)
  - Další zušlechťování tonu s důrazem na lahodnou barvu tónu v celém rozsahu nástroje
  - Vibrato jako výrazový prvek
Literatura
 • Zich, J. : Prostředky výkonného hudebního umění. SPN, Praha 1958. info
 • Spencer, W. : Umění fagotové hry. Summy-Birchards Pub. Company Evanston, Illinois (USA) 1958. info
 • Bartolozzi, B. : New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967. info
 • Svoboda,F.: Vibrato (habilitační práce). Knihovna JAMU,Brno 1992. info
Výukové metody
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.