DAAZX56 Propaganda ve filmu

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
PhDr. Pavel Aujezdský (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Elementární znalost dějin filmu a obecných dějin dvacátého století.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Ukázat metody a cíle propagandy v audiovizuálních médiích a místo audiovizuální propagandy v systému totální propagandy.
Osnova
 • Audiovizuální propaganda 1914 – 1989 (Československo mezi Sovětských svazem a nacistickým Německem.) 1. Stručný teoretický úvod: Co to je propaganda – účel, metody a formy propagandy. Manipulace. 2. Zrod totální propagandy: první světová válka. Filmová propaganda v Rakousko-Uhersku, Německu a carském Rusku. Polní kino. 3. Sovětský svaz: film jako nejdůležitější nástroj propagandy. Směr propagandy – především domácí publikum: revoluční hrdinství, budovatelské nadšení, třídní nenávist. Nástup socialistického realismu. Němý film: Dziga Vertov – Kinonědělja, Symfonie Donbasu; Viktor Turin – Turksib. Animovaný film: D.Vertov, Sovětské hračky. L.Amalrik, Vítězný směr. A.Ptuško, Nový Gulliver, 1935. Hrané filmy: J.Protazanov, Aelita; S.Ejzenštejn, Deset dní, které otřásly světem; V.Pudovkin, Bouře nad Ázií. Stalin jako rozhodující činitel sovětského filmu – změna paradigmatu: S.a G.Vasiljevovi, Čapajev; odkazy na historii: S.Ejzenštejn, Alexander Něvský, 1938. 4. Situace v poválečném Německu – ekonomická krize, expresionismus. Hrozba nástupu totality: F.Lang, Metropolis, Závěť Dr.Mabuse. Německý model. Dokument: W.Ruttmann od Symfonie velkoměsta ke Zbraním pro Wehrmacht; F.Hippler, Věčný Žid. L.Riefenstahlová od Modrého světla k Triumfu vůle. Hraný film – protižidovská propaganda: H.Steinhoff, Chlapec z Hitlerjugend, 1933. 5. Československo – nezájem o propagandu, zprvu jen orientace na oslavu národa. Hraný film – apoteóza legionářů – schema legionářského filmu. Leg.film: S.Innemann, Plukovník Švec, 1929; Národní tradice: J.S.Kolár, Svatý Václav, 1929. Československý dokument: šot V+W mezi dětmi; H.Kline – A. Hackenschmied, Krize, 1939. Vize socialistické revoluce: M.Frič, Svět patří nám, 1937. Varování: M.Cikán, Vzdušné torpédo 48, 1936; H.Haas, Bílá nemoc, 1937; J.A.Holman – J.Slavíček, Zborov, 1938. 6. Válečná propaganda: J.Goebbels, teorie propagandy, místo filmu ve struktuře propagandy. Hrané filmy: V.Harlan, Kolberg, 1945; V.Harland, Žid Süss, 1940. Dokumenty: Polské tažení, 1940; Vítězství na Západě, 1941; Theresienstadt, 1944. Začátky televizního vysílání. 7. Protektorát: odpočinkové hrané filmy – M.Frič, Kristián, 1939; J.Slavíček, Pantáta Bezoušek, 1941; V.Binovec, Městečko na dlani, 1942; O.Vávra, Šťastnou cestu, 1943... atd. Protektorátní týdeníky. 8. SSSR – válečné filmy: I.Pyrjev, Tajemník okresního výboru, 1942; L.Arštam, Zoja, 1944; A.Stolper, Příběh opravdového člověka, 1948. Poválečná oslava Stalina, nový rozkvět soc.realismu a značné omezení počtu natáčených filmů. S.Ejzenštejn, Ivan Hrozný I., II., 1944, 1945; M.Čiaureli, Přísaha, 1946; Pád Berlína, 1949; I.Pyrjev, Kubáňští kozáci, 1949; M.Romm, Hrdina Černého moře, 1953. Stalinova smrt – tajný projev Chruščovův 1956 a následná změna. 9. ČSR – pod dojmem konce války: J.Trnka, Pérák a SS, 1946; H.Týrlová, Vzpoura hraček, 1946; K.Zeman, Pan Prokouk, 1946 – 1972. Hraný film: J.Mach, Nikdo nic neví, 1947; J.Weiss, Uloupená hranice, 1947. Socialistický realismus v ČSR: dokument: D.Holub, Vítězný lid, 1949; týdeníky. Proticírkevní propaganda: P.Freiman, Běda tomu, skrze něhož pokušení přichází, 1950; H.Huška, Blahoslavení pokojní, 1963; L.Jakeš, FZ Babice, 1981. Mezinárodní vztahy: Seebohm, 1961; J.Kořán, Ochránci, 1961; E.Kaněra, Malá neznámá země, 1966. Hraný film: J.Krejčík, Ves v pohraničí, 1948; Frona, 1954; K.Kachyňa, Dnes večer všechno skončí, 1954; J.Kádár – E.Klos, Únos, 1952; Hudba z Marsu, 1955. Dar filmařů k IX.sjezdu KSČ: B.Zeman, Pan Novák, 1949. 10. ČSR – komedie ve službách režimu: J.Kádár – E.Klos, Hudba z Marsu, 1955; B.Zeman, Dovolená s Andělem, 1952, Anděl na horách, 1955. Pohádky: B. Zeman, Pyšná princezna, 1952; M.Frič, Princezna se zlatou hvězdou na čele, 1959. Dobrodružný žánr: K.Kachyňa, Král Šumavy, 1959; V.Jasný, Zářijové noci, 1957; J.Polák, Smrt v sedle, 1958. Špionážní filmy Z.Brynych, Smyk, 1960; . Výchova nového člověka: J.Mach, Slovo dělá ženu, 1952. Normalizace: J.Balík, Jeden stříbrný, 1976; Atomová katedrála, 1984; V.Trapl, Tobě hrana zvonit nebude, 1975; Vítězný lid, 1977. Historie jako prostředek ideologického formování: O.Vávra, Husitská trilogie; Dny zrady – Sokolovo – Osvobození Prahy. 11. Československá televize – přesun akcentu a nové paradigma: autiovizuální propaganda v soukromí – zpravodajství, publicistika, zábava. Tvorba „událostí“ z vnitrostranických akcí KSČ (sjezdy) a propagandistických projektů (pětiletek), určených k brzkému zapomenutí. Dramatická tvorba: adaptace osvědčených titulů, původní dram.tvorba mezi propagandou a únikem. Seriály: Tři chlapi v chalupě; od Jaroslava Dietla k Majoru Zemanovi. 12. Televize jako producentka i distributorka dezinformací – od reflexe roku 1968 po výrobu falešných argumentů (např. Tajemství Černého jezera). Spolupráce s NDR – vytváření falešného obrazu vnějšího nebezpečí. 13. Diskuse o přednesené látce.
Literatura
  doporučená literatura
 • GOEBBELS, Joseph. Dr. Joseph Goebbels: poznání a propaganda : komentovaný překlad vybraných projevů. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 2002, 113 s., [8] s. obr. příl. ISBN 80-206-0603-3.
 • BITTMAN, Ladislav. Mezinárodní dezinformace: černá propaganda, aktivní opatření a tajné akce. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000, 358 s., [16] s. obrazových příloh. ISBN 80-204-0843-6.
 • HULÍK, Štěpán. Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968–1973). Vyd. 1. Praha: Academia, 2011, 475 s., [72] s. obr. příl. ISBN 978-80-200-2041-3.
 • NAVRÁTIL, Antonín. Cesty k~pravdě či lži: 70 let československého dokumentárního filmu. 2. vyd., (1.vyd. v~nakl. AMU). Praha: Nakladatelství AMU, 2002, 285 s. ISBN 80-7331-909-8.
 • CHLUPÁČ, Miloslav. Propaganda jako společenský jev: studijní literatura pro učitele marxismu-leninismu a aspiranty společenskovědních oborů. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982, 356 s.
 • KOPAL, Petr a Petr BLAŽEK. Film a dějiny. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 406 s. ISBN 80-7106-667-2. KOPAL, Petr. Film a dějiny. Vyd. 1. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, 350 s. ISBN 978-80-87211-34-2.
 • HEYDUK, Miloš a Miloš FIALA. Barrandov pod vlajkou hákového kříže. Vyd. 1. Mnichovice: BVD, 2007, 165 s. ISBN 978-80-87090-08-4.
 • LEISER, Erwin. "Deutschland, erwache!": Propaganda in Film des Dritten Reiches. 1. Ausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1968, 155 s.
 • SMETANA, Miloš. Televizní seriál a jeho paradoxy. Vyd. 1. Praha: ISV, 2000, 176 s. ISBN 80-85866-60-9.
 • VERNER, Pavel. Propaganda a manipulace. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011, 192 s. ISBN 978-80-7452-015-0.
 • KOPAL, Petr a Petr BLAŽEK. Film a dějiny. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 406 s. ISBN 80-7106-667-2. KOPAL, Petr. Film a dějiny. Vyd. 1. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, 350 s. ISBN 978-80-87211-34-2.
 • KUROČKIN, Pavel Konstantinovič. Komunistická propaganda: otázky teorie a metodiky. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1977, 338 s
Výukové metody
Přednáška s ukázkami.
Metody hodnocení
Kolokvium.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020.