H60023VCl Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
léto 2014
Rozsah
0/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Miroslav Zicha (přednášející)
Garance
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
H60023VCz Dějiny a literatura nástroje II
absolvování bakalářského studia příslušného oboru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
  • dějiny a literatura nástroje od romantismu do současnosti
Literatura
  • Měrka, I. : Violoncello. Ostrava, Montanex 1995. info
  • Černušák, G. : Dějiny evropské hudby. Praha, Panton 1964. info
  • Ginzburg, L.S. : Istorija violončelnogo iskusstva, kniha první - Moskva,. info
  • Muzgiz 1950, kniha druhá - Moskva, Muzgiz 1957, kniha třetí - Moskva: Muzgiz 1965. info
  • Wasielewski, W.J. : Das Violoncell und seine Geschichte. Lipsko,. info
  • Breitkopf&Härtel, 1911. info
  • Burney, C. : Hudební cestopis 18. věku. Praha, Státní hudební vydavatelství 1966. info
Výukové metody
řízená diskuse
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.