H6035Nl Repertoire Study with Piano II

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Vladimír Hollý (lecturer)
doc. MgA. Marcela Jelínková (lecturer)
doc. Mgr. Renata Lichnovská (lecturer)
MgA. Libuše Pančochová (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marcela Jelínková
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 8:30–12:00 201, Tue 13:30–20:05 204, Tue 13:30–20:05 204, Wed 8:30–13:00 201, Thu 13:00–20:00 202, Fri 9:20–12:35 203, Fri 13:00–20:00 202, Fri 13:30–20:05 204
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H6035Nz - Studium repertoáru s klavírem II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Hlavní cíle předmětu je spolupráce sólisty s klavírním doprovodem, výběr repertoáru je přímo závislý na výběru skladeb v lekcích předmětu Hra na nástroj. Součástí výuky předmětu je trénink intonační a rytmické flexibility při hře s klavírem, zvukové vyváženosti, komunikace s korepetitorem. Příprava na veřejná vystoupení - interpretační semináře, koncerty, soutěže, konkurzy.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen:
- spolupráce s korepetitorem
- je flexibilní v rytmu, intonaci a dynamice
- hraje s přesvědčivým hudebním výrazem
- má smysl pro dynamický a výrazový kontrast
Na základě výuky předmětu je adekvátně připraven pro absolventský recitál, interpretační soutěž nebo účast na konkurzu
Syllabus (in Czech)
  • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb. Absolvování nejméně jednoho vystoupení na semináři a uspořádání absolventského recitálu. Výběr skladeb je totožný s výběrem v lekcích předmětu Hra na nástroj a je zaměřen především na absolventský projekt a pro účast na výběrových řízeních.
Literature
    recommended literature
  • Kalábová, B.: Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce, Brno, JAMU 1982
  • Křístková Dana: Klavírní doprovod a komorní hra. Brno, JAMU 2001
  • Badura Skoda, E. und P.: Mozart-Interpretation. Edward Vancura Verlag, Wien 1957
Teaching methods (in Czech)
Individuální nácvik s klavírním doprovazečem
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H6035Nl