DPHZX16 Teorie divadla a analýza inscenace

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/8. 5 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Doctoral studies Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Doctoral studies Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 10. 10. to Tue 19. 12. each odd Tuesday 10:15–11:45 ucebna_A
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The purpose of the course in both semesters is to develop the ability to analyse a theatre production and at the same time to provide this skill with the appropriate theoretical background and support. In addition to specific analyses and discussions of current productions in the Brno theatre repertoire, the winter semester teaching focuses on selected texts from other areas of art history, with an emphasis on the concepts of style and stylization, the conventionality of aesthetic practices, and the broad network of influences and constraints that define and shape each artistic endeavour.
Syllabus
 • Studenti se budou seznamovat s vybranými teatrologickými texty obecnější povahy i s analýzami konkrétních inscenací. Texty obojího typu pak budou komentovány a rozebírány v seminární rozpravě i v samostatných písemných úkolech. Osvojené postupy a metody pak budou studenti aplikovat při analýze aktuální české divadelní produkce.
 • Rozpis výuky
 • 12. 10.
 • vysvětlení principu předmětu, seznámení s jeho průběhem, diskuse o fenoménu analýzy inscenace
 • 26. 10.
 • Komentář k Veltruskému, základní konceptuální nástroje k analýze inscenace
 • 9. 11.
 • Aplikovaná četba Veltruského (Peter Grimes)
 • 23. 11.
 • Představení metod vybraných autorů na kratších textech (Lukeš, Hořínek)
 • 7. 12. + 11. 1.
 • Prezentace studentských úkolů - analýza vybraných delších textů (Černý, Grossman, Lukeš, Hořínek)
Literature
  required literature
 • GOMBRICH, Ernst. Umění a iluze. Studie o psychologii obrazového znázorňování. Praha: Argo, 2019.
 • THOMPSONOVÁ, Kristin: Realismus ve filmu: Zloději kol. Iluminace, 10 (1998), č. 2, s. 69–86
 • BAXANDALL, Michael. Inteligence obrazu a jazyk dějin umění. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2019.
Teaching methods (in Czech)
Kombinace přednášky, seminární rozpravy nad zvolenými ukázkami z inscenací komentářů k samostatným domácím pracem studentů.
Assessment methods (in Czech)
Hodnocení na základě účasti ve výuce, domácích písemných úkolů, aktivity v seminárních rozpravách a při závěrečném kolokviu.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DPHZX16