H60105FLz Instrument Playing - graduation project II

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/8. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Václav Kunt (seminar tutor)
doc. František Kantor (seminar tutor)
MgA. Kristina Vaculová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Václav Kunt
Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvovaný předmět H60102FLl - Hra na nástroj I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Flute (programme HF, Hdech:N)
 • Flute (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Předmět zaměřen na studium a interpretaci nejnáročnějších skladeb flétnového repertoáru s důrazem na stěžejní díla koncertního repertoáru skladeb 20. století. Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na flétnu, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga hry na flétnu. Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- věnovat se samostatné odborné činnosti;
- podílet se na výzkumné umělecké činnosti;
- analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje;
- výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí;
Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Syllabus (in Czech)
 • Dramaturgie absolventského recitálu uplatňující různá slohová údobí z hlediska dosaženého vzdělání a výkonnostního stupně.
  Učební osnova může dle výběru obsahovat např. tyto skladby:
 • Bach, C. PH. E.: Koncert d moll
 • Mozart, W. A.: Koncert G dur, KV 313
 • Ibert. J.: Koncert
 • Nielsen, C.: Koncer
 • Penderecki, K.: Koncert
 • Bach, J., S.: Partita a moll
 • Paganini, N.: Caprice
 • Berio, L.: Sequenza
 • Jolivet, A.: Cinq incantations
 • Dohnányi, von E.: Passacaglia Op. 48,
 • Karg-Elert, S.: Chacone
 • Prokofjev, S.: Sonáta
 • Feld, J.: Sonáta
 • Martinů, B.: Sonáta
 • Taffanel, P.: Fantasie na „Der Freischütz”
 • Dutilleux, H.: Sonatine
 • Jolivet, A.: Chant de Linos
Literature
  recommended literature
 • The Alexander Technique: Solutions for Back Troubles
 • Dolmetsch, A.: Interpretace hudby 17. a 18. století, SNKLHU,Praha 1958.
 • Scheck, G.: Die Flöte und Ihre Music. Leipzig 1981.
 • Vester, F.: Flute repertoire Catalog - 10 000 Titles. Musica Rara. London 1967.
 • Toff, N.: The Flute Book. Oxford University Press. New York 1996.
 • Meylan, R.: Die Flöte. Hallwag AG., Bern 1974.
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Rockstro, R. S.: The Flute. Rudall, Carte and Co., London 1928.
 • Levine, C. and Mitropoulos - Bott, C.: The Techniques of Flute Playing/ 2004.
Teaching methods (in Czech)
individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/H60105FLz