H60102FLz Instrument Playing I

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/28. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Mgr. Václav Kunt (seminar tutor)
doc. František Kantor (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Václav Kunt
Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolutorium daného předmětu v bakalářském stupni studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Flute (programme HF, Hdech:N)
 • Flute (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
V návaznosti na bakalářské studium předmět rozvíjí interpretační dovednosti studenta směrem k vysoké odbornosti na poli praktického provádění jednotlivých skladeb. Oproti bakalářskému studiu je předmět zaměřen na studium a interpretaci náročných skladeb flétnového repertoáru napříč stylovými obdobími. Cílem studia je také ovládání nástroje a interpretačních rozdílností na takové úrovni, aby student již mohl úspěšně aspirovat na místa v orchestrech a komorních souborech. Součástí výuky předmětu je uspořádání půlrecitálu, popřípadě příprava na interpretační soutěž.
Learning outcomes (in Czech)
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student po absolvování předmětu schopen:
- ovládat dle výběru některá vrcholná díla flétnového repertoáru (viz osnova);
- ovládat soudobé interpretační techniky používané ve skladbách 20. a 21. století;
Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen:
- adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice);
- intenzívně se připravit na absolventský projekt formou ohrávání jednotlivých skladeb celovečerního recitálu;
Syllabus (in Czech)
 • Všestranný rozvoj již dosažené úrovně a její použití v oblasti virtuózního repertoáru a interpretace.
 • Flétna sólo:
  Francaix, J.: Suite
  Jolivet, A.: Cinq Incantantion
  Levinas, M.: Froissements d´Ailes
  Ištvan, M.: Canto III.
 • Přednesy:
  Copland, A.: Duo for Flute and Piano
  Francaix, J.: Divertimento
  Grossman, J.: Natalis solis invicti
  Jolivet, A.: Chant de Linos
  Novák, J.: Choreae
 • Sonáty:
  Burton, E., Damase, M., Dřízga, E., Jolivet, A., Woytowicz, B., Piston, W.
 • Koncerty:
  Jolivet, A., Nielsen, C., Penderecki, K., Řehoř, B.


  LS
  Dosažení vysokého stupně hráčské úrovně a jeho komplexní využití v různých stylech. Avantgardní praktiky v interpretaci soudobé hudby.
 • Flétna sólo:
  Varése, E.: Density 21,5
  Fukushima, K.: Mei
  Berio, L.: Sequenza
 • Přednesy:
  Bozza, E.: Trois Impressions
  Villa-Lobos, H.: Assobio a Jato
  Bariller, R.: Le Martyre de Marsyas
  Feld, J.: Fantaisie Concertand
  Bodorová, S.: Panamody
 • Sonáty:
  Bitsch, M., Boulez, P., Szeligowski, A., Sancan, P.
 • Koncerty:
  Ibert, J., Páleníček, J., Schäfer, F., Feld, J., Kapr, J.
Literature
  recommended literature
 • Bartolozzi, B.: New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967.
 • Rockstro, R. S.: The Flute. Rudall, Carte and Co., London 1928.
 • Levine, C. and Mitropoulos - Bott, C.: The Techniques of Flute Playing/ 2004.
 • Donington, R.: The Interpretation of Early Music. London 1989.
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Dolmetsch, A.: Interpretace hudby 17. a 18. století,SNKLHU,Praha 1958.
 • Briatková, E.: Neformálne techniky flautovej hry v modernej hudbe. JAMU (diplomová práce),Brno 1990.
Teaching methods (in Czech)
individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/H60102FLz