HPH036l Studium odborných textů

Faculty of Music
Summer 2022
Extent and Intensity
0/26/70. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Richard Fajnor (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. (seminar tutor)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Martin Smolka (seminar tutor)
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Vít Zouhar, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Doctoral studies FoM - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Doctoral studies FoM - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( D )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Jedná se o základní teoretický předmět profilujícího základu, který se koná pravidelně během semestru v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Je veden formou „journal club“ – studenti konzultují výběr odborných textů vhodných pro studium s pedagogem a vzájemně si sdělují a diskutují poznatky a závěry z nich. Rozšiřují si tak zejména povědomí o aktuálních trendech a výsledcích výzkumu v dané studijní oblasti. Zpravidla se jedná o 2 až tři české texty a obdobný rozsah textů cizojazyčných (zejména AJ).
"Journal club" je formát výuky, kdy se studenti na při pravidelných setkání věnují kritickým hodnocením nedávno vydaných a nových článků v akademické literatuře, zejména z oblasti odborných časopisů.
Studenti vyjadřují svůj názor na k vhodnosti výzkumného návrhu, použité statistiky a postupů bádání, vhodnosti použitých kontrol a relevanci dosažených výsledků, atd.
Cílem je seznámit se s pokročilou literaturou ve svém oboru. Tato forma výuky dále zlepšuje schopnost studentů porozumět a diskutovat o aktuálních tématech oboru.
Syllabus (in Czech)
 • 1/ Úvodní setkání: zadání oblasti zájmu
 • 2/ 2. až 11. setkání: diskuse a rozbor textů
 • 3/ závěrečné kolokvium
Literature
 • SALTER, Chris. Entangled. Technology and the Transformation of Performance. Cambridge/London: The MIT Press, 2010. ISBN 978-0-262-19588-1..
 • TAZELAAR, Kees. On the Threshold of Beauty. Philips and the Origins of Electronic Music in the Netherlands 1925-1965. Rotterdam: V2 Publishing, 2013. ISBN 978-94-6208-065-2.
 • JIŘIČKA, Lukáš. Dobyvatelé akustických scén. Od radioartu k hudebnímu divadlu. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2015. ISBN 978-80-7331-375-3.
 • NYMAN, Michael. Experimental Music. Cage and Beyond. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. ISBN 0-521-65383-5.
 • FLAŠAR, Martin, MATEJ, Daniel, RATAJ, Michal, eds. Electronic Music Today. Where Are We Going and What Are We Doing? Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. ISBN 978-80-7460-071-5.
 • CSERES, Jozef. Hudobné simulakrá. Bratislava: Hudobné centrum, 2001. ISBN 80-88884-30-6.
 • BOSSEUR, Jean-Yves. Sound And The Visual Arts: Intersections between Music and Plastic Arts Today. Dis Voir. 1993. ISBN 2-906571-26-1.DAVIES, Hugh. A History of Sampling. In: Unfiled. Music under New Technology. ReR/Recommended Sourcebook 0401. London:
 • COX, Christoph, WARNER, Daniel, eds. Audiokultúra. Texty o modernej hudbe. Bratislava: Hudobné centrum, 2014. ISBN 978-80-89427-22-2.
Assessment methods (in Czech)
Esej - review článek k jednomu vybranému tématu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 26 hodin kontaktní výuky, 70 hodin domácí příprava/semestr.
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2022/HPH036l