H601852Nl Chamber Play I

Faculty of Music
Summer 2022
Extent and Intensity
0/2. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. MgA. Martin Opršál (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Martin Opršál
Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H601852Nz Chamber Play I )
Předchozí znalosti interpretace ansámblové hudby získané na nižším stupni studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Hlavním cílem předmětu je interpretační praxe v ansámblech různého početního i nástrojového složení, na jejímž základě student získává zkušenosti v rozvíjení atributů ansámblové hry směrem k dosažení nejvyšší profesionální úrovně.
Learning outcomes (in Czech)
Na základě praktické výuky v komorních ansámblech, a ve spolupráci se studenty jiných oborů, student ovládá na špičkové úrovni základní atributy ansámblové hry:
- zná intonační a barevné odlišnosti nástrojů ostatních nástrojových skupin a je schopen je respektovat;
- ovládá zásady komorního cítění ve vztahu k výše zmíněným nástrojovým skupinám;
- je schopen vést ansámbl v přípravě a realizaci svého ročníkového projektu i budoucích koncertů.
Syllabus (in Czech)
 • Práce ve fakultním Souboru bicích nástrojů, s důrazem na samostatnost při přípravě, výběru nástrojů a příslušenství, správné pochopení autorova záměru atd.
 • Studium nejnáročnějších a virtuozních skladeb, např. N. J. Živković: Ultimatum II (Musica Europea, 1994), A. Pape: Marrrrimba Rrrrock (Wilhelm Hansen Copenhagen, 1992), T. Takemitsu: Rain Tree (Schott, 1981), W. Heider: Kleinwelt (Zimmermann, 2002), T. Ichianagi: Wind Trace (Schott, 1984), H. Kulenty: Arcus (PWM, 1988), J.ter Veldhuis: Goldrush (Donemus, 1996), Jungle Heart (Donemus, 2000), M. Ishii: Hiten Seido II op.55 (Moeck, 1983), I. Xenakis: Persephassa (Salabert, 1969)
 • Možnost využití repertoáru z předchozího semestru
 • Realizace ansámblového repertoáru v rámci ročníkového projektu studenta
 • Nadále podpora vzniku a interpretace studentských skladeb
Literature
  recommended literature
 • HOLLAND, James. Practical Percussion: A Guide to the Instruments and Their Sources. Scarecrow Press, 2003. ISBN 9780810856585
  not specified
 • HLADÍK, Petr. Zápis a interpretace hudby pro bicí nástroje ve 20. století. Diplomová práce. JAMU Brno, 2000.
Teaching methods (in Czech)
Cvičení
Koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
Ročníkový koncert
Klasifikovaný zápočet
Účast ve výuce minimálně 70%
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2022/H601852Nl