H601873z Chamber Play II

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Miloslav Jelínek (seminar tutor)
doc. Miloš Vacek (seminar tutor)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (seminar tutor)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (seminar tutor)
prof. ArtD. Peter Michalica (seminar tutor)
prof. MgA. František Novotný (seminar tutor)
doc. Mgr. Jan Řezníček (seminar tutor)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Štěpán Švestka (seminar tutor)
Mgr. Pavel Wallinger (seminar tutor)
Guaranteed by
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
  • Další rozvoj schopnosti dynamické, intonační a výrazové
    přizpůsobivosti, potřeba diferencované intonace v ansámblech rozličného typu
    (smyčcový, s klavírem, s jinými nástroji)
Literature
  • Výběr z repertoáru pro dané nástrojové obsazení, vhodné zařadit díla vrcholného romantismu, impresionismu a 20. století. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 7.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H601873z