H601021z Instrument Playing I

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
2/0. 8 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. MgA. Martin Opršál (lecturer)
Kamil Slezák (lecturer)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (lecturer)
MgA. Radek Tomášek (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Martin Opršál
Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H601021l Instrument Playing I )
Absolutorium předmětu Hra na nástroj (bicí nástroje) bakalářského stupně studia na HF JAMU, případně jiné vysoké umělecké škole.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V návaznosti na bakalářské studium předmět rozvíjí interpretační dovednosti studenta směrem k vysoké odbornosti na poli praktického provádění jednotlivých skladeb. Oproti bakalářskému studiu je předmět zaměřen na individuální interpretační zaměření každého studenta. Ten má v navazujícím magisterském studiu možnost volby nástroje či okruhu nástrojů podle svého dosavadního repertoárového a stylového směřování. Tomu je přizpůsoben výběr repertoáru pro studium.
Learning outcomes (in Czech)
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student po absolvování předmětu schopen:
- ovládat dle výběru některá vrcholná díla repertoáru dle svého zaměření (viz osnova).
Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen:
- adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice);
- intenzívně se připravit na ročníkový celovečerní koncert formou ohrávání jednotlivých skladeb;
Syllabus (in Czech)
 • MELODICKÉ NÁSTROJE
  Rozvíjení virtuozity u výrazně sólově zaměřených studentů; vhodný repertoár - např. David Maslanka: Variations on Lost Love (Keyboard Percussion Publ., 1983), Andy Pape: Marrrrimba (Wilhelm Hansen Kopenhagen, 1992), Joseph Schwantner: Velocities (Schott, 2007), Pius Cheung: Etudy (Pius Cheung), Anna Ignatowicz: Toccata (Norsk Musikforlag, 2001), Christos Hatzis: Fertility Rites (Promethean, 2007); transkripce, i vlastní
 • U hráčů orientujících se na soudobou hudbu studium skladeb v alternativních způsobech notace, rozvíjení poučeného interpretačního názoru - např. Minoru Miki: Time (Ongaku No Tomo, 1969), Maki Ishii: Hiten-Seido III (Moeck Verlag, 1989), Akira Myioshi: Torse III (Ongaku No Tomo, 1976), Jacob Druckman: Reflections on the Nature of Water (Boosey & Hawkes, 1991), Hanna Kulenty: One by One (PWM Varšava, 1989), Franco Donatoni: Mari (Ricordi, 1992), Yoshihisa Taira: Convergence I (Durand, 2001), Daniel A. Almada: Linde (Francois Dhalmann, 2002)
 • Hra na alternativní melodické nástroje - steel pan, xylosynth. Výběr repertoáru - např. Mark Berry: Mare tranquillitatis (Topspace, 2009), Jan Bach: Concerto for Steel Pan (Jan Bach, 1994), Graham Fitkin: Chain of Command (Graham Fitkin, 2008)
 • Spolupráce s katedrou kompozice při vzniku nové literatury pro melodické bicí nástroje
 • U univerzálněji zaměřených hráčů důraz na pestrost výběru repertoáru

 • SESTAVY BICÍCH NÁSTROJŮ
  Seznámení posluchače s méně obvyklými způsoby hry na bicí nástroje - Yoshihisa Taira: Monodrame I (Editions musicales transatlantiques, Paris, 1986), Pál Károlyi: Formations (Editio Musica, Budapešť, 1979), Krystyna Moszumańska-Nazar: 3 etiudy koncertowe (PWM Edition, Kraków, 1971), Michal Košut: Invence pro vibrafon, marimbu a bicí nástroje (rukopis, nevydáno). Pro sestavu bicí nástrojů a klavír např. Alain Weber: Prelude, Fugue et Final (Leduc, Paris, 1994), Marcel Landowski: Quatre préludes (Choudens, Paris, 1963)

 • MALÝ BUBEN
  V návaznosti na předchozí studium pokračování v rozvoji hudební jedinečnosti studenta;
 • Zapojování prvku improvizace, s použitím techniky "Call and Response" (pedagog - student)
 • Polyrytmická cvičení
 • Materiál: Fred Albright: The polyrhytmic studies for snare drum(Alfred Music), J. Delécluse: Keiskleiriana2 (Alphonse Leduc), Keith Aleo: Advanced Etudes for snare drum (Honey rock), John S. Pratt: 14 modern Contest solos (Alfred Music), Mitchell Peters: Od meter rudimental solos (Mitchell Peters pub.), Mitchell Peters: Etudes for snare drum (Try publishing Co.), Thomas Mc Millan: 20th century Orchestral snare drum studies (Creative Music), Fred Albright: Conpemporary studies for snare drum (Warner Bros)
Literature
  recommended literature
 • KARKOSCHKA, Erhard. Das Schriftbild der Neuen Musik. Mainz, Schott, 1970.
 • DIERSTEIN, Christian a kol. The Techniques of Percussion Playing. Basel, Bärenreiter, 2018.
 • HLADÍK, Petr. Zápis a interpretace hudby pro bicí nástroje ve 20. století. Diplomová práce. Brno, JAMU, 2000.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška - individuální výuka.
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Účast ve výuce minimálně 75%
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H601021z