DJTL120 International Theatre Festival I - Technological Practice

Faculty of Theatre
Summer 2022
Extent and Intensity
0/56/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Jakub Mareš (lecturer)
BcA. Jan Škubal (lecturer)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné přijetí do 1. ročníku studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem festivalu je poskytnout studentovi jiný pohled na provoz a práci na jevišti, kde ověří své dosud získané dovednosti a znalosti a prohloubí své dovednosti v oborech: stavba, světlo, zvuk pod supervizí odborných pedagogů.
Learning outcomes (in Czech)
Student absolvováním předmětu získá praktické dovednosti v oblasti technického zajištění mezinárodního divadelního festivalu.
Student bude taky schopen lepší cizojazyčné komunikace.
A bude schopen samostatně plnit zadané úkoly, hodnotit a poskytnout zpětnou vazbu.
Syllabus (in Czech)
  • Studenti prakticky realizují v rámci festivalového týdne Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER naplánované aktivity v rámci organizačního týmu. Jsou zapojeni do aktivit v jednotlivých prostorách, kde zajišťují dle úrovně svých dosavadních znalostí a dovedností technologické zabezpečení jednotlivých inscenací, offprogramových aktivit apod. Výkon praktických činností se pohybuje v oblasti operativního řešení problémů, výhodnocení a zpětné vazby, týmové práce a spolupráce, mezioborové komunikace.
Teaching methods (in Czech)
Samostatný technologický výkon v rámci organizačního týmu festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER během festivalového týdne, týdne přípravného a týdne postprodukčního.
Metody výuky:
samostatná práce studentů pod supervizí pedagogů a pracovníků fakulty, týmová práce studentů různých oborů fakulty.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet za účast na základě hodnocení výkonu pedagogem a vedoucím příslušné organizační sekce a koordinátorem festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.
A na základě předložení písemného hodnocení v rozsahu minimálně jedné normonstrany.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2022/DJTL120