H60304l Opera Analysis and Dramaturgy III

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Alena Vaňákova (lecturer)
Guaranteed by
Composition, Conducting and Opera Directing Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition, Conducting and Opera Directing Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
úspěšně vykonaná zkouška z předmětu Rozbor a dramaturgie II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
seznámení s hlavními proudy operní tvorby 19. století v Rusku, českém prostředí a dalších slovanských zemích. Odlišnosti jednotlivých žánrů, praktické poznávání a analýza ukázek

Syllabus (in Czech)
 • přednáška umožňující proniknutí do metod hudební konstrukce operních děl ruských, českých případně dalších slovanských skladatelů.

  Vývoj opery v Rusku: importovaná opera, první národní pokusy. Mocná hrstka a její význam. P. I. Čajkovskij a jeho operní tvorba. Situace v Polsku, na Slovensku. Počátky české opery. Obrozenské spolky a divadlo. Osobnosti F. Škroupa, B. Smetany, A. Dvořáka. Forma melodramu - Z. Fibich. Vývoj české hudebně dramatické tvorby počátkem 20. století, snahy o navázání na tradici Smetana-Dvořák: K. Kovařovic, J. B. Foerster, O. Ostrčil, V. Novák. Odlišná situace na Moravě: vztah k folkloru, psychologizace. L. Janáček a vývoj jeho hudebně dramatického myšlení. B. Martinů a jeho snaha o zdivadelnění opery: opera-film, opera-balet, rozhlasová a televizní opera.
Literature
 • Lexikony - New Grove dictionary (operní), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon,. info
 • SEEGER, Horst. Musiklexikon in zwei Bänden. Leipzig 1966. info
 • WARRACK, WEST, John, Ewan. Oxfordský slovník opery. Praha : IRIS, 1998. info
 • TROJAN, Jan. Stručné dějiny opery z hudebně dramaturgického hlediska. I. díl. Praha: SPN, 1990. info
 • MUSORGSKIJ, Modest Petrovič. Hudba života. Praha, SNKLHU, 1959. info
 • RIMSKIJ-KORSAKOV, Nikolaj, Andrejevič. Letopis mého hudebního života. Praha, SNKLHU 1958. info
 • TYRREL, John. Česká opera. Brno: Opus musicum, 1991-1992. info
 • BÁRTOVÁ, Jindřiška. Vokální hudba 20. století. Brno : JAMU , 2002. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška prokládaná analýzami a rozbory oper a jejich libret. Pronikání do dramaturgické koncepce operních děl. Metody dokumentovány různorodými video ukázkami.
Assessment methods (in Czech)
* zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H60304l