H60102LRl Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2020
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. MgA. Jindřich Petráš (lecturer)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Thu 11:00–11:45 214, Fri 11:00–11:45 214
Prerequisites (in Czech)
absolutorium daného předmětu v bakalářském stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - navázat na bakalářské studium jak po technické stránce úrovně posluchače, tak po stránce repertoáru
  - volba repertoáru vychází ze skladeb barokního období, avšak na interpretační úrovni založené na nejnovějších trendech, dále volíme jednu
  - skladbu z období klasicismu a romantismu
  - jedna skladba z repertoáru bude komorního typu (např. Anonymus - Kvartet pro lesní roh, 2 hoboje a fagot, J.V.Stich - Kvartet pro lesní roh a smyčce atd.
  - komorní skladbu připravit v precizní souhře a využít poznatků ze studia komorní hry
  - příprava na koncertní vystoupení
  - zúčastňovat se v co největší míře soutěží a konkurzů
  LS
  - pokračovat ve studiu repertoáru započatého v zimním semestru
  - volba repertoáru vychází ze skladeb barokního období, ale na interpretační
  - úrovni založené na nejnovějších trendech, dále volíme jednu skladbu z období romantismu a soudobou kompozici
  - jedna skladba z repertoáru bude komorního typu (např. Anonymus - Kvartet pro lesní roh, 2 hoboje a fagot, J.V.Stich - Kvartet pro lesní roh a smyčce atd.
  - komorní skladbu připravit v precizní souhře a využít poznatků ze studia komorní hry
  - příprava na koncertní vystoupení
  - zúčastňovat se v co největší míře soutěží a konkurzů
Literature
 • Quantz, J.J. : Interpretace - pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1990. info
 • Froydis Ree Wekre: Úvahy o hře na lesní roh(Horn Press Praha, nedat.). info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2020/H60102LRl