H60102FAz Instrument Playing I

Faculty of Music
Winter 2019
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Roman Novozámský (lecturer)
MgA. Jaroslav Kubita (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 9:20–10:05 213, Tue 16:00–16:45 213
Prerequisites (in Czech)
absolutorium daného předmětu v bakalářském stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V návaznosti na bakalářské studium předmět rozvíjí interpretační dovednosti studenta směrem k vysoké odbornosti na poli praktického provádění jednotlivých skladeb. Oproti bakalářskému studiu je předmět zaměřen na studium a interpretaci nejnáročnějších skladeb fagotového repertoáru s důrazem na stěžejní díla koncertního repertoáru skladeb 20. století. Součástí výuky předmětu je uspořádání půlrecitálu, popřípadě příprava na interpretační soutěž nebo konkurz.
Learning outcomes (in Czech)
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student schopen: -interpretovat některá vrcholná díla fagotového repertoáru (viz osnova), -adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice) na základě již početné zkušenosti s veřejným vystupováním -intenzívně se připravuje na absolventský projekt formou ohrávání jednotlivých skladeb celovečerního recitálu a načasováním optimální hráčské formy.
Syllabus (in Czech)
 • - Zdokonalování prstové techniky v nejvyšší poloze nástroje
  - Při studiu a interpretaci skladeb kladení důrazu na samostatnou tvůrčí práci, diskuse o problémech interpretace
  - Výběr studovaných skladeb dle dramaturgie absolventského projektu a povinného půlrecitálu - Nutno obsáhnout 3 odlišná slohová období, stěžejní skladby fagotového repertoáru ( Mozart, Weber, Hummel) přednést zpaměti
Literature
 • MCGILL, David. Sound in Motion. Indiana: Indiana University Press, 2009, 446 pp. URL info
 • WEISBERG, Arthur. The art of wind playing. 2007. ISBN 1-57463-084-9. info
 • Bartolozzi, B. : New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967. info
 • Spencer, W. : Umění fagotové hry. Summy-Birchards Pub. Company Evanston, Illinois (USA) 1958. info
 • Svoboda,F.: Vibrato (habilitační práce). Knihovna JAMU,Brno 1992. info
 • GALLOIS, Pascal. La technique du basson (The Techniques of Bassoon Playing). Kassel: Barenreiter-Verlag, 2009, 126 pp. info
Teaching methods (in Czech)
Formy výuky -individuelní lekce -vystupování na veřejných koncertech a seminářích Metody výuky -semestrální písemné práce -přípravy závěrečných prací a závěrečných projektů.
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2019/H60102FAz