H60204z Costume II

Faculty of Music
Winter 2018
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Kateřina Kerndlová (lecturer)
MgA. Sylva Marková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
H60203z Costume I && EVER ( H60204l Costume II )
Úspěšně zakončený druhý ročník studia - absolvování kurzu Kostým I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Vývoj divadelního kostýmu ve 20. století, seznámení s tvorbou významných kostýmních výtvarníků, orientace v systému přípravy divadelního kostýmu v praxi: spolupráce s režisérem, spolupráce se scénografem, přípravné návrhy, předávací porada, příprava realizace v dílnách, oblékaná zkouška, hlavní a generální zkoušky, premiéra. Určování stylové koncepce kostýmů na základě konkrétního dramatického textu: rozbor textu z hlediska charakteru postavy a typu herce, proměny kostýmu v rámci děje, využití kostýmu - jako součást scény; pro umocnění režijního záměru; při sborových scénách, kostýmy - historické, historizující, současné, nadčasové, stylizované, abstrahované atd.
Literature
  • Brockett, O.G.: Dějiny divadla. Lidové noviny 1999. info
  • Ptáčková, V. .: Zrcadlo světového divadla. Praha, Divadelní ústav 1995. info
  • Ptáčková, V. : Česká scénografie XX. století. Praha, Odeon 1982. info
  • Monografie kostýmních výtvarníků - J. Malina. Divadelní ústav 1999. info
  • V.Ptáčková, B.Příhodová, S.Rybáková : Český divadelní kostým, Divadelní ústav 2011. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, rozbor jednotlivých inscenací. Práce na konkrétním projektu.
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2018, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2018/H60204z