DATZ306 Bakalářský absolvenstký projekt

Theatre Faculty
Winter 2017
Extent and Intensity
0/2/6. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DATL306 Bakalářský absolvenstký projekt )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Baklářský absolventský projekt - umělecký výkon - je praktickým vyústěním všech znalostí, dovedností a uměleckých schopností získaných v průběhu bakalářského stupně studia.
Syllabus (in Czech)
  • Koncepce projektu - umělecký záměr (cíl, téma, obsah, použité metody). Student odevzdává autorskou úvahu o svém tvůrčím záměru, týkající se absolventského uměleckého díla. Písemná a produkční příprava uměleckého výkonu, uměleckého díla. Praktická příprava, realizace a prezentace uměleckého výkonu, uměleckého díla. Reflexe a hodnocení uměleckého výkonu, uměleckého díla.
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
pravidelná konzultace
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2017/DATZ306