H75010l Interaktivní improvizace a harmonizace

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Petr Pařízek, Ph.D. (přednášející)
Garance
MgA. Petr Pařízek, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 56 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Osvojení různých metod pro zdokonalení schopností orientace v tóninách a transpozici, harmonizaci, při vytváření doprovodu melodické linky, kontroly harmonického vývoje při improvizaci atd. Znalost těchto disciplín je vhodná nejen pro hráče na klávesové nástroje, ale i nástroje ostatní.

Osnova
 • Osvojení různých metod pro zdokonalení schopností orientace v tóninách a transpozici, harmonizaci, při vytváření doprovodu melodické linky, kontroly harmonického vývoje při improvizaci atd. Znalost těchto disciplín je vhodná nejen pro hráče na klávesové nástroje, ale i nástroje ostatní. První semestr je zaměřen na objasnění vztahů mezi charakterem modálním a harmonickým (tzn. na vztah tónového výběru a harmonického kontextu), ve druhém jsou prezentovány četné harmonizační a improvizační postupy v rámci daného hudebního kontextu (tzn. harmonie barokní, klasicistní, romantická atd.). Výuka probíhá formou přednášek a praktických cvičení.

  Zimní semestr je zaměřen na objasnění vztahů mezi charakterem modálním a harmonickým (tzn. na vztah tónového výběru a harmonického kontextu). Výuka je prováděna formou přednášek a praktických cvičení.

  Budou probírána tato témata:
  - zobecnění harmonických pravidel a zásad zhruba za posledních 400 let (tj. prvotní zacházení s trojzvuky, kvintová vzdálenost intervalů a akordů),
  - harmonická ornamentika (čtyř- a vícezvuky); čtyřzvuk jako dvojice kvint nebo dvojice tercií; naznačené čtyřzvuky; doplňování chybějícího tónu čtyřzvuku,
  - orientace v tóninách podle základních harmonických funkcí (především pomocí kadencí),
  - volba a hodnocení tónového terénu na základě tetrachordů a stupnic (inverze, transpozice, permutace atd.),
  - zobecnění výběru tónů z hlediska modů - mody diatonické, nediatonické, církevní, oktatonika (Ravel/Messiaen), podhalanský modus atd.,
  - přirozená intonace jako původ harmonických i modálních preferencí v evropské hudbě,
  - alternativní ladění a nekvintové harmonické systémy

  V letním semestru jsou prezentovány četné harmonizační a improvizační postupy v rámci daného hudebního kontextu (tzn. harmonie barokní, klasicistní, romantická atd.). Výuka je prováděna formou přednášek a praktických cvičení.
  Budou probírána tato témata:
  - akordika a harmonie v různých fázích vývoje evropské hudby zhruba od 17. století (v baroku primárně trojzvuky, důležitost harmonického i melodického významu jednotlivých hlasů), v klasicismu (užívání čtyřzvuků omezeno jen na některé postupy), v romantismu (posun ve významu čtyřzvuků oproti předchozím pohledům), v impresionismu (akord jako složená zvuková barva, transpozice septakordů a nónových akordů, celotónová stupnice atd.), v hudbě 20. století (polytonalita, kvartové souzvuky, vrstvení akordů), v jazzu (kombinace harmonického a spektrálního významu vícezvuků),
  - modální harmonizace - raně barokní hudba, v klasicismu Rejcha, později Ravel, Reich, Pärt, folklórní hudba evropská i mimoevropská; transpozice souzvuků - jednou přísně po půltónech, jindy modálně podle výběru tónů,
  - rozeznávání akordů sluchem,
  - harmonický kontext v tonální hudbě (podstata harmonických funkcí), vztah harmonické funkce k jednomu zvolenému tónu,
  - pohotovost při okamžité harmonizaci,
  - akordická myšlenka, akordická improvizace,
  - interaktivní modulace, transpozice harmonických funkcí
Literatura
 • Kelley, Robert T.: Figured Bass Symbology, Lander University, South Carolina, 2005 (dostupné na stránkách www.robertkelleyphd.com/FiguredBass.pdf). info
 • Pařízek, Petr: Vývoj a užití intonace, Opus Musicum, Brno, 2006 (dostupné na stránkách www.audified.com/projekt/vavcjamu/downloads/clanky/files/intonace.pdf). info
 • Downes, Chris: Prime Numbers in Music Tonality, New York University, New York, 2008 (dostupné na stránkách http://cs.nyu.edu/courses/summer08/G22.2340-001/projects/CD_MusicTheory.pdf). info
 • Erlich, Paul: The Forms of Tonality, Xenharmonikon, New Hampshire, 2001 (dostupné na stránkách www.lumma.org/tuning/erlich/erlich-tFoT.pdf). info
 • Monzo, Joseph L.: JustMusic: A New Harmony, Tonalsoft Press, California, 1998 (verze bez diagramů je dostupná na stránkách http://tonalsoft.com/monzo/book/JustMusic3ed.zip). info
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H75010l