HF1013z Rytmický trénink

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Martin Kleibl, MA, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MgA. Martin Opršál
Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 10:10–10:55 S19
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/10, pouze zareg.: 0/10
Jiné omezení: Předmět je určen pouze pro studenty mateřských oborů
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posílení rytmického cítění při interpretaci.
Výstupy z učení
Student absolvováním předmětu:
- zdokonalí svoji rytmickou dovednost při interpretaci;
- získá znalosti a dovednosti rytmických přístupů mimoevropských kultur;
- zlepší svoji interpretaci z listu;
- rozvine své improvizační schopnosti.
Osnova
 • Představení základních rytmických přístupů mimoevropských kultur a jejich vlivu na kulturu západní. Důraz na zpívání slabik a jejich kombinace pro vytváření rytmických modelů. Využití rytmického tréninku pro hru na jakýkoliv hudební nástroj po stránce sólové i doprovodné. Uplatnění těchto schopností při práci s vybranými hudebními nahrávkami. Použití rytmického jazyka v melodickém přístupu. Představení polyrytmů v rámci koordinačních cvičení.
 • Tematické okruhy
 • 1. Vývoj a vlivy mimoevropských kultur
 • 2. Rytmický trénink
 • 3. Čtení z listu
 • 4. Hraní s nahrávkou
 • 5. Polyrytmy
Literatura
  doporučená literatura
 • BACHTRÄGL, Erich (2001). Modern Rhythm & Reading Script. Rum/Innsbruck, Rakousko: Helbling.
 • DINKINS, Fred (2003). It´s About Time. Van Nuys, CA: Alfred Publishing Co., Inc.
 • HICKMAN, David R. (1979). Music Speed Reading. Century City, California: Wimbledon Music Inc.
 • GRASSMANN, Walter (?). Rhythmustraining. Vídeň, Rakousko: Walter Grassmann. Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Interní materiál.
 • PHILLIPS, Mark (2002). Sight-Read Any Rhythm Instantly. New York, NY: Cherry Lane Music Company.
Výukové metody
Cvičení – hromadná výuka, 1 hodina týdně
Metody hodnocení
Zápočet
Student předvede výběr látky za zimní semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HF1013z