H60077z Gregoriánský chorál I

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Josef Gerbrich (přednášející)
Garance
Katedra varhanní a historické interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra varhanní a historické interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
ZS - úspěšně vykonaná přijímací zkouška, LS - zápočet za ZS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • - charakteristické znaky gregoriánského chorálu, jeho místo v liturgii
  - stručná historie chorálu, etapy jeho vývoje, význam pro vývoj evropské hudby
  - vznik linkovaných notací, kvadratická notace
  - praktický zpěv podle kvadratické notace
  - rozdělení chorálu podle místa výskytu (gregoriánský, ambroziánský, mozarabský)
  - rozdělení podle ornamentiky (sylabický, oligotonický, melismatický)
  - rozdělení podle použití (mešní zpěvy, zpěvy k liturgii hodin)
  - církevní tóniny a jejich souvislost s chorálními mody
  - osmnáct základních chorálních ordinarií
  - obecná struktura psalmodie, střídání psalmodie s responsoriem
  - interpretace chorálu v kvadratické notaci - quilisma, liquescence, bistrofy a tristrofy
  - pašije - pravidla pro klauzule všech tří sólistů
  - zpěv ordinaria při liturgii - funkce kněze (jáhna), 1. kantora, kantorů, scholy, lidu
Literatura
 • Cikrle, Karel: Liturgická hudba, Středisko pro liturgickou hudbu, Brno 1997. info
 • Cikrle, Karel - Sehnal, Jiří: Příručka pro varhaníky, Gloria, Rosice 1999. info
 • Orel, Jaroslav: Gregoriánský chorál - interpretace, Společnost pro duchovní. info
 • hudbu, Praha 1996. info
 • Venhoda, Miroslav: Úvod do studia gregoriánského chorálu, Vyšehrad, Praha 1946. info
Výukové metody
1 hodina/týden
Metody hodnocení
zápočty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2021/H60077z