H60274z Práce s hercem II

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
2/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Zakončený 1. ročník studia operní režie a absolvovaný předmět Práce s hercem I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Vytvoření charakteristik postav pro ensemblovou scénu, praktické provedení ensemblové scény s pěveckými modely, režisér jako psycholog - přístupy režiséra k herci, hledání výrazových prostředků pro pravdivé vyjádření obsahu hudby hereckými prostředky, přirozenost hereckého projevu. Proměny herectví a jeho výrazových prostředků v průběhu dějin divadla, zpěvák - herec, jeho specifika a postavení jako nositele myšlenky díla, stylizace hereckého projevu v opeře, hudba jako zdroj inspirace, libreto jako nositel dramatické akce.
Literatura
  • Jouvet, L. : Nepřevtělený herec. Orbis, Praha 1967. info
  • Čechov, M. : O herecké technice. Divadelní ústav 1996. info
  • Macků, Milan : Operní režie, operní herectví, režie hudebních forem v televizi. Praha: Hudební fakulta Akademie múzických umění, 1996. info
  • Hyvnar, J. : Herec v moderním divadle. Pražská scéna 2000. info
Výukové metody
Přednášky. Rozbor dramatického textu. Práce s modely.
Přednáška. Individuální výuka. Středa 11:00.12:35, učebna č. 08A
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2021/H60274z