DDBL407 Rozhlasová hra a její režie

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (přednášející)
MgA. Mgr. Lukáš Kopecký (přednášející)
MgA. Hana Kovaříková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je obeznámit studenty režie a dramaturgie s principy a specifiky dramaturgického a režijního uchopení rozhlasové hry.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen analyzovat nahrávku rozhlasové hry jak z hlediska dramaturgického tak režijního uchopení, bude mít přehled o základních tendencích ve vývoji rozhlasové hry, bude mít představu o technických možnostech režijní realizace rozhlasové hry.
Osnova
  • Studenti dramaturgie a režie by měli být v průběhu semináře obeznámeni s různými přístupy k tvorbě rozhlasové hry jak z hlediska dramaturgické přípravy a autorské tvorby tak z hlediska režijní realizace. Zájem se soustředí na analýzu textů a nahrávek především současné tvorby jak z domácí oblasti tak toho nejzajímavějšího ze zahraniční produkce (hry ze soutěží PRIX EUROPA, PRIX ITALIA - BBC, rozhlasové stanice německé jazykové oblasti, Norsko atd.). Na analytickou část navazuje praktická dílna věnovaná režijní realizaci vybraných textů.
Literatura
  • .Czech: O rozhlasové hře. info
  • Štěrbová, Alena: Rozhlas a slovesné umění. Olomouc, UP 1976. info
  • Štěrbová, Alena: Rozhlasová inscenace. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 1995. info
  • SCHULZOVÁ, Eva. Původní česká rozhlasová hra po roce 1989. In Výběrová řada doktorských prací. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. 207 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-7460-064-7. info
Výukové metody
Samostatná četba scénářů a poslech nahrávek a následný seminář s rozpravou nad připravenou analýzou.
Metody hodnocení
Zápočet na základě práce v semináři a dodaných seminárních prací.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2020, léto 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2022/DDBL407