H60185Dz Chamber Play I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/8. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. František Kantor (lecturer)
doc. MgA. Vít Spilka (lecturer)
doc. Mgr. Petr Janda (lecturer)
prof. MgA. Jindřich Petráš (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Vít Spilka
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Interpretační praxe v souborech různého typu - duo, trio, kvarteto, kvinteto, sexteto, okteto, noneto popř. větší komorní celek. Na základě této spolupráce získá student zkušenosti v rozvíjení požadavků na komorní hru: intonační a barevná flexibilita vzhledem k ostatním nástrojům ansámblu, rytmická ukázněnost, vyváženost jednotlivých hlasů, schopnost vyjádřit pohybem nástup a tempo, dotváření vlastního interpretačního názoru, vzájemná komunikace členů souboru.
V rámci spolupráce mezi katedrami možnost vytváření souborů s nástroji smyčcovými, klávesovými, bicími a zpěvem.
Learning outcomes (in Czech)
Student dokáže komunikovat s dalšími členy souboru, umí se přizpůsobit společným požadavkům na úspěšnou interpretaci díla jako celku. Vnímá specifika jednotlivých nástrojů, dokáže respektovat osobnost svého spoluhráče, ale umí rovněž prezentovat vlastní umělecký názor.
Syllabus (in Czech)
 • Dřeva
  Vytváření základních návyků v ansámblové hře. Seznámení se specifickými vlastnostmi jednotlivých nástrojů v souboru
  Arnold, M.: Divertimento op. 37 fl, ob, cl. Peterson
  Bach, J. S.: Triosonate BWV 1039 pro 2 fl a vcllo. Peters
  Bozza, E.: 2 Impressions fl.+ harfa. Leduc
  Honegger, A.: Rapsodie pro 2 fl, cl a klavír. Schott
  Krenek, E.: Sonatina fl + cl. BA3334 Bärenreiter
  Dubois, Th.: 2 piéces caniniques pro ob a fgt. André
  Pauer, J.: Capricci pro ob, vn a klavír. SNKLHU
  Faltus, L.: Kejklíři pro ob, cl, fgt a triangl. ČHF, Praha
  Pablo, L.: Cesuras (1963), fl, ob, cl, vn, va, vc
  Maury, P.: Changes, 7 fl
  Fauré, G.: Nocturne, fl, 2 ob, 2 cl, 2 hn, bsn
 • Žestě
  Zkvalitňování a upevňování dosavadních kladných návyků. Řešení problémů dynamiky, artikulace, intonace a vzájemného spojení barev jednotlivých nástrojů.
 • Žesťové kvinteto:
  Domažlický, F.: 5 tanců
  Debussy, C.: Le petit Negre
  Blatný, P.: Tři skladby pro žestě
 • Trio a kvartet lesních rohů : Telemann, G. P.: Suita
  Schumann, R.: Koncertní kus
  Gemrot, J.: Trio

  LS
 • Dřeva
 • Skladby pro ustálené dechové kvinteto (D5):
  Francaix, J.: D5. Schott
  Danzi, F.: D5 B dur. Thomi-Berg, München
  Dávid, G.: D5. Zenemükiadó Vállalat
  Jirák, K. B.: D5. Supraphon

 • Skladby pro příležitostná seskupení:
  Bach, C. P. E.: Trio B dur pro fl, vn a bc. Peters
  Beethoven, L. van: Trio G dur fl, pf, bn. Breitkopf
  Bozza, E.: Trois Evocations 2 fl. Leduc
  Blavet, M.: 15 Duets, 2 fl. Peters
  Bártek, M.: Dechový kvartet s prův. bicích nástrojů. Rukopis
  Dubois, P., M.: Sonatina pro 2 fgt Leduc
  Call, L. de: 3 dua op. 12 pro ob a fgt. André
  Destenay, E.: Trio h moll op 27 pro ob, cl a klavír. Hamelle
  Pablo, L. de: Prosodia (1962) fl, cl, vib, 3 perc
 • Žestě
  Zkvalitňování a upevňování dosavadních kladných návyků. Řešení problémů dynamiky, artikulace, intonace a vzájemného spojení barev jednotlivých nástrojů.
 • Žesťové kvinteto:
  Chabriet, E.: Espaňa
  Frackenpohl, A.: Pop suite
  Mozart, W. A.: Malá noční hudba
 • Trio a kvartet lesních rohů:
  Havlík, J.: Tři fugy
  Schneider, J.: Tria - výběr
  Turnner, K.: Kvartet č. 3
Literature
  recommended literature
 • Lébl V. : Zvukový ideál ve světle komorní hudby (Hudební věda, 25, 1988 ). info
 • Sirker, U.: Die Entwicklung des Bläserquintetts in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ( Regensburg 1968 ).
 • Faltus, L.: Hudební nástroje a instrumentální soubory ( Praha 1981 )
 • Altman, W.: Kamermusik - Literatur ( Leipzig 1910 ).
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ).
 • Kratochvíl, J.: Několik poznámek k historii dechového kvinteta ( Hudební věda, 7, 1970 ).
 • Kašlík, H.: Komorní nástrojová hudba 17. a 18. století ( Brno, 1942 ).
 • Lébl, V.: Zvukový ideál ve světle komorní hudby (Hudební věda, 25, 1988 ).
Teaching methods (in Czech)
Hromadná výuka, praktický nácvik, koncertní vystoupení, vystoupení na semináři
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60185Dz