HF1106Az Povinný klavír I

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
0/1/4. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Magdaléna Hrudová (přednášející)
MgA. Vanesa Ignatova - Grabon (přednášející)
Mgr. Pavel Kratochvíl (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je skutečnost, aby student zvládl specifiku hry, kterou bude potřebovat při praxi pedagoga (např. základní umělecké školy, konzervatoř). Zařazení tohoto studia vychází z potřeb sociálních partnerů školy – tedy zejména z oblasti ZUŠ a konzervatoři. Povinný klavír má za cíl obohatit a připravit studenta do hudební a vyučovatelské praxe, kde se klade důraz na přiblížení její problematiky. Výuka povinného klavíru rozviji klavírní hru, kdy na konci bude student schopen získáné praktické a teoretické dovednosti volně používat ve své umělecko-pedagogické praxi.
Osnova
  • Povinný klavír je odborně zaměřen na výuku hry na klavír pro studenty dirigování a kompozice. Jeho cíl je rozvíjet konkrétní technické dovednosti, hudební představivost v mnohohlasech a vyspělosti určené pro daný obor, které v budoucnu student použije při své praxi jako pedagog a interpret. Předmět také podporuje celkový rozvoj hudebního myšlení.
Informace učitele
Podrobné informace o výuce v jednotlivých specializacích naleznete ve studijních materiálech předmětu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.