H601932z Komorní hra III

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
0/2. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Miloslav Jelínek (přednášející)
doc. Miloš Vacek (přednášející)
prof. ArtD. Peter Michalica (přednášející)
prof. MgA. František Novotný (přednášející)
prof. Jozef Podhoranský (přednášející)
doc. Mgr. Jan Řezníček (přednášející)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (přednášející)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (přednášející)
MgA. Štěpán Švestka (přednášející)
Mgr. Pavel Wallinger (přednášející)
MgA. Miroslav Zicha (přednášející)
Garance
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování předmětu Komorní hra II (bicí nástroje) ve druhém ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • ZIMNÍ SEMESTR
  Nadále (v případě potřeby) účast ve fakultním souboru bicích nástrojů, mimoškolní vystoupení atd. Repertoár viz předchozí semestry.

  Na základě domluvy mezi studenty, po poradě s jejich pedagogy, možnost vytváření komorních sestav s různými kombinacemi nástrojů. Důraz na zvukovou vyrovnanost, pochopení odlišných možností jiných nástrojů atd. Z organizačních důvodů spíše menší sestavy (dua, tria), s možností prezentace na koncertech fakulty. Výběr vhodných skladeb, např. P. Eben: Krajiny patmoské pro varhany a bicí, Sonáta pro flétnu a marimbu (Hoffmeister), Protihráči (ČHF, Schott), M. Ištvan: Trio (ČHF), P. Zemek: Chvála manželství pro basklarinet a bicí (nevydáno, rukopis), N. J. Živković: In errinerungen schwebend pro vibrafon a tři flétny (Moeck), P. Pokorný: Full Moon pro baryton a dva hráče na bicí (nevydáno, rukopis), E. Bozza: Trois Essais pro trombon a bicí (Salabert), případně interpretace prací studentů kompozice.

  Podobně, v případě nabídky z jiných oborů, možnost využití Souboru bicích nástrojů jako doprovodné skupiny, např. A. Jolivet: Suite en concert pro flétnu a bicí kvartet (Salabert), J. Nilović: Suite balkanique pro 7 trombonů a bicí kvartet (nevydáno, rukopis), J. Cage: Amores pro klavír a bicí trio (Peters), L. Harrison: First Concerto pro flétnu a dva hráče na bicí (Peters).

  Všechny uvedené možnosti (i z dřívějších semestrů) lze využít při návrhu dramaturgie bakalářského absolventského projektu.


  LETNÍ SEMESTR
  Pokračování v práci ve fakultním Souboru bicích nástrojů i v jiných komorních souborech, s využitím v rámci absolventského bakalářského projektu. U absolventů důraz na samostatnost při přípravě, výběr nástrojů a příslušenství, správné pochopení autorova záměru atd. Výběr repertoáru viz předchozí semestry, pro absolventy výběr reprezentativních partů.
  V období po absolventském bakalářském koncertu i nadále možnost rozdělení studentů do malých skupin (dua, tria).
Literatura
 • Výběr z repertoáru pro dané nástrojové obsazení, vhodné zařadit díla vrcholného romantismu, impresionismu a 20. století. info
Výukové metody
Hromadná výuka
Metody hodnocení
zápočet (ZS) + klasifikovaný zápočet (LS)
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022.