HJX00Sl Španělština pro začátečníky

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (přednášející)
Dmytro Tyshko, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.
Katedra cizích jazyků – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení úrovně A1 Evropského referenčního rámce. Uplatnění znalosti hudební terminologie v praxi.
Osnova
  • Např. podle učebnice Španélština pro samouky 2. díl (kapitoly 11-23), Základy gramatiky a slovní zásoby (další nepravidelná slovesa, čas budoucí, způsob podmiňovací, zájmena, stupňování přídavných jmen a příslovcí). Komunikace v běžných životních situacích – počasí, dovolená, kino, obchod, kavarna, cestovani, zábava apod. V hudební terminologii např. označení způsobu hry, hudební formy, koncert, opera. Četba textů z hudebních časopisů.
Literatura
    povinná literatura
  • Prokopová, L. : Španělština nejen pro samouky, LEDA, Praha 2008.
    neurčeno
  • Prokopová, L. : Španělština pro samouky, LEDA, Praha 2000. Prokopová, L. : Španělština, Klič-slovnik, LEDA, Praha 2000. Hamplová, S. : Stručná mluvnice španělštiny, Akademie věd CR, Brno 1998 Borýsek, T. : Španělsko - český a česko - španělský slovník hu
Výukové metody
Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků – např.frontální či analytická metoda metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda, skupinová metoda (při společném řešení dílčích úkolů v hodině), využití multimédií a doplňování zkladní učebnice materiály autentickými v přiměřené náročnosti. Využití všech metodických složek: psané formy, mluvené formy a audia (při poslechu s porozuměním). Důraz kladen na konverzaci.
Metody hodnocení
Testy
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován naposledy.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/HJX00Sl