H60346l Studium repertoáru s klavírem III

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Marcela Jelínková (cvičící)
doc. MgA. Vladimír Hollý (přednášející)
doc. Mgr. Renata Lichnovská (přednášející)
MgA. Libuše Pančochová (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marcela Jelínková
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 8:30–12:00 201, Út 13:30–20:05 204, St 8:30–13:00 201, St 13:30–20:05 204, Čt 13:00–20:00 202, Pá 13:00–20:00 202, Pá 13:30–20:05 204
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60346z - Studium repertoáru s klavírem III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studium repertoáru s klavírem, výběr repertoáru je vázán na výběr skladeb předmětu Hra na nástroj a na přípravě skladeb pro absolventský recitál. Součástí výuky předmětu je trénink intonační a rytmické flexibility při hře s klavírem (vyrovnání intonační hladiny vzhledem k temperovanému ladění), zvukové vyváženosti, komunikace s korepetitorem.
Výstupy z učení
Student je schopen:
- spolupráce s korepetitorem
- je flexibilní v rytmu, intonaci a dynamice
- hraje s přesvědčivým hudebním výrazem
- má smysl pro dynamický a výrazový kontrast
Příprava na veřejná vystoupení - interpretační semináře, soutěže, konkurzy, absolventský recitál.
Osnova
  • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb.
  • Vystoupení na semináři a uspořádání absolventského recitálu v délce 60 min.
  • Výběr skladeb je totožný s výběrem v lekcích předmětu Hra na nástroj.
Literatura
    doporučená literatura
  • Kalábová, B.: Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce, Brno, JAMU 1982
  • Křístková D.: Klavírní doprovod a komorní hra, Brno 2001
Výukové metody
Individuální nácvik s klavírním doprovazečem
Metody hodnocení
Zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60346l