H70085Al Classical interpretation I - Saxophone

Faculty of Music
Summer 2023
Extent and Intensity
1/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (lecturer)
MgA. Martin Kleibl, MA, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Robert Kozánek (lecturer)
MgA. Vojtěch Novotný (lecturer)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (lecturer)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (lecturer)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (lecturer)
MgA. Pavel Zlámal, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Martin Opršál
Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70085Az Classical interpretation I )
Splnění podmínek přijímacího řízení oboru Jazzová interpretace a přijetí k bakalářskému studiu na HF JAMU.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Rozvíjení dovedností v interpretačních technikách klasické hudby pomocí interpretace vybraného repertoáru. Uplatnění hudebního myšlení a interpretace klasické hudby v jazzu a populární hudbě.
Learning outcomes (in Czech)
Student je obeznámen s relevantními rozdíly v interpretaci jazzové a klasické hudby:
- tvorba tónu;
- rytmus;
- frázování;
- fixace na notový zápis;
- harmonie.
Syllabus (in Czech)
 • Interpretace vybraného klasického repertoáru, při níž si student uvědomuje rozdíly mezi jazzovou a klasickou interpretací v základních součástech hudebního vyjádřeni:
  Tvorba tónu
 • Odlišnosti ve frázování
 • Rytmické odchylky způsobené rozdílným cítěním klasické a jazzové hudby
 • Důslednost ve čtení notového zápisu v klasické hudbě
 • Harmonická stavba
Literature
 • ROSS, Alex. Zbývá jen hluk. Argo Praha, 2011.
 • NAVRÁTIL, Miloš. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Montanex Ostrava, 1996.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška - individuální výuka
Assessment methods (in Czech)
Zkouška
Účast ve výuce minimálně 70%
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2023/H70085Al