H602461l Orchestrální party a sóla I

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Štěpán Švestka (cvičící)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (cvičící)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Wallinger (cvičící)
Garance
prof. MgA. Miloslav Jelínek
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné ukončení předmětu H602461z - Orchestrální party a sóla I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ovládnutí způsobu hry v symfonickém či operním orchestru, technické a interpretační zvládnutí partů orchestrálního repertoáru. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase, samostatnou přípravu vybraných partů po stránce smykové, prstokladové, seznámení se s praktickou stránkou hry v orchestru - sledování gest dirigenta, kolektivní způsob interpretačního myšlení, ladění a intonace, role koncertních mistrů a vedoucích skupin.
Výstupy z učení
Student umí prakticky rozlišit způsob interpretace mezi sólovou a orchestrální hrou. Umí interpretovat orchestrální party různých stylových období.
Má přehled o orchestrálních partech a sólech vyžadovaných u konkurzů.
Osnova
  • Praktické procvičení důležitých míst z oblasti symfonické a operní orchestrální literatury
  • Rozvoj schopnosti rychle reagovat na změnu interpretačních požadavků
  • Studovaný repertoár:
  • Významné orchestrální party a sóla období baroka, klasicismu a romantismu
Literatura
    doporučená literatura
  • Očadlík M.: Svět orchestru, Panton Praha 1962
Výukové metody
Individuální lekce, vystoupení na semináři
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024.