H60069l Philosophy of Arts I

Faculty of Music
Summer 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Thu 11:00–12:35 205
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60069z Philosophy of Arts I )
úspěšně složená přijímací zkouška do magisterského studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je pochopení východisek a souvislostí evropského umění v kontextu vývoje filozofie a obecných a společenských dějin.

Syllabus (in Czech)
 • východiska a souvislosti evropského umění v kontextu vývoje filozofie a obecných a společenských dějin

  Prezentace nejtypičtějších příkladů a nejvýznamnějších událostí vývoje evropského umění, zejména těch, jejichž prvky a inspirace se objevují i v dalších údobích. Bude kladen důraz zejména na provázanost historických, společenských a uměleckých forem na základě dobové filozofie a estetiky.
  Osobnosti: Platón, Aristoteles, Aristoxenos, pythagorejská škola, Boethius, Augustin, Tomáš Akvinský, Quido z Arezza, Franko Kolínský, Marsilio Ficino, M. Kusánský, Giordano Bruno, J. A. Komenský, René Descartes, M. Mersenne, B. Pascal, J. Ph. Rameau ad.
  Pojmy: civilizace, kultura, umění, mimoevropské kultury, myšlenkové a náboženské směry, mytologie a její funkce, historické slohy antiky a středověku, renesance, mynýrismus, baroko, rokoko.
Literature
 • Fukač J. - Vysloužil J.: Slovník české hudební kultury, Praha 1997. info
 • HAUSER, A. Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
 • Fukač, J.: Základy hudební sémiotiky, Díl 1.-3., Brno, Masarykova univerzita 1992. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. Praha 1977-1984. info
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení. Praha 2000. info
 • KOLEKTIV. Encyklopedie antiky. Praha 1973. info
 • Umění světa. Antické umění. Gotické umění. Praha 1970, 1973. info
 • LAROUSSE. Umění a lidstvo. info
 • HUYGHE, René. Umění středověku. Praha 1969. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 3 z 5.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2018/H60069l