S7007l Historický zpěv

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
3/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Irena Troupová (přednášející)
Garance
Předměty staré hudby - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Předměty staré hudby - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Vysoká interpretační úroveň dle světových standardů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit studenty s odlišnostmi hudebního pojetí a interpretace starší hudby, jmenovitě vokální hudby raně barokní až raně klasicistní. Během teoretických přednášek se mohou studenti seznámit s dobovými prameny (zejména traktáty zaměřených na praktické provozování vokálních děl), a tak si s porozuměním osvojit historické frázování a zdobení (ornamentiky), odlišit jejich používání v různých stylech: po příslušném teoretickém seznámení následuje individuální práce s ukázkami duchovní a světské hudby v jejich národnostních stylech. Každý student by tak měl aktivně poznat italský, francouzský, německý, anglický a český repertoár.

Osnova
 • vyučovací den: čtvrtek (individuální domluva času s pedagogem - tel.: 732 645 426; e-mail: itroupova@gmail.com); ZS: 3 hod./týden; LS: 3 hod./týden

  Studenti jsou vedeni ke stylové interpretaci vokální hudby starších období, se zvláštním důrazem na stylové parametry interpretace. Nastudování a provedení dramaturgicky zajímavých tematických programů se zapojením studentů instrumentálních tříd by měl být ideální součástí výuky.

  *Životopis pedagoga:
  *Irena Troupová
  Přední česká sopranistka Irena Troupová si vydobyla mezinárodní renomé nejprve na poli historicky poučené interpretace staré hudby. Od 90. let, kdy žila v Berlíně, vystupovala na podiích celé Evropy, spolupracovala s T. Hengelbrockem, H. Armanem, J. Riffkinem, v ČR pak s J. Tůmou, B. Willi, M. Štrynclem, R. Hugem a mnoha dalšími. Svůj záběr postupně rozšířila o romanitckou a moderní písňovou i operní tvorbu. Vystoupila v cyklech FOK i České filharmonie (rané písně G. Mahlera). Letos se podílela na nahrávce opery B. Martinů "Le jour de bonté (Den dobročinnosti)" pro Arco Diva, provedla kantátu "Agnus Dei" M. Kopelenta aj. Od roku 2007 žije znovu v Praze.
Literatura
 • Sehnal, J.: Hudba v českých dějinách, Praha 1989. info
 • Polák, Pavol, Hudobnoestetické náhľady 18. storočia, Bratislava 1972. info
 • Bělský, V.: Hudba baroka. Provozovací praxe hudby 17. a 18. století (Brno 1995). info
 • Bukofzer, M. F.: Hudba v období baroka. Bratislava 1986. info
 • Quantz, J. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Praha 1990. info
 • Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Antologia renesancia a barok, roč.XX, rok 1994, číslo 3-4. info
 • Krones, H. - Schollum, R.: Vokale und allgemeine Auffuehrungspraxis. Wien 1983. info
 • Dean, W, G.F. Handel: Three Ornamented Arias, Oxford 1976. info
 • Wistreich, R, Reconstructing Pre-Romantic Singing Technique, The Cambridge Companion to Singing, ed. John Potter, Cambridge 2000. info
 • Brown, H.M., Embellishing Eighteenth-Century Arias, Opera and Vivaldi, Austin 1984. info
 • Benigne de Bacilly, Remarques curieusus sur l´art du bien chanter, Paris 1668, anglický překlad New York 1968. info
 • Wolff, H.C: Originale Gesangsimprovisationen des 16. bis 18. Jahrhunderts, Musikwissenschaft xli 1972. info
 • Neumann, F.: Ornamentation in (Post)Baroque Music, Princeton 1978. info
 • Donington, R.: The Interpretation of Early Music. London 1989. info
 • Reidemeister, Peter und Gutmann, Verena (Hrsg.), Alte Musik, Praxis und Reflexion, Winterthur, Amadeus 1983. info
Výukové metody
Přednáška/cvičení - individuální výuka, ansámblový zpěv.
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/S7007l