HJX00Fz Francouzština pro hudební praxi

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
3/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Vybíralová (přednášející)
Garance
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HJX00Fz/A: Po 9:20–10:05 209, Út 9:20–10:05 209, Út 10:10–10:55 209, Z. Vybíralová
HJX00Fz/B: Po 12:40–13:25 209, Út 11:00–11:45 209, Út 11:50–12:35 209, Z. Vybíralová
HJX00Fz/C: Po 10:10–10:55 209, Po 11:00–11:45 209, Po 12:40–13:25 209, Z. Vybíralová
Předpoklady
Požadavky uvedeny v jednotlivých typech úrovní A1 SERR až B2+ SERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
Zvládnutí francouzského jazyka na úrovni A1 až B2 SERR po stránce gramatické, lexikální, praktické i hudebněterminologické. Francouzština pro hudební praxi I - úroveň A2/B1, Francouzština pro hudební praxi II - úroveň B1+. Nepovinný jazyk Francouzština (pro začátečníky, mírně pokročilé) - úroveň od A1 po B1.
Výstupy z učení
Výstupy z výuky směřují k profesním kompetencím.
Osnova
  • Zastřešující předmět pro různé jazykové skupiny HF:
  • HJ0001Fz Francouzština I
  • HJ0001Fl Francouzština I Francouzština pro hudební praxi I, Francouzština pro hudební praxi, Nepovinná francouzština (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí)
Literatura
  • Pravdová, Pravda: Francouzština nejen pro samouky, LEDA 2007. info
  • francouzská hudební periodika, odborné články, rozhovory
Výukové metody
Frontální výuka, práce s textem, využití AV materiálů, poslech s kontrolou porozumění, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení zimního semestru: 2 průběžné testy v semestru a závěrečný test v zápočtovém týdnu, vše splněno minimálně na 50%. Připuštění k závěrečnému testu je podmíněno účastí minimálně 70% včetně přednášek (omlouvání absencí dle SaZ čl.18, odst.1) a plněním zadávaných samostatných úkolů, mezi nimiž jsou i 3 testy v moodle.jamu.cz.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HJX00Fz