HF1013l Rytmický trénink

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Martin Kleibl, MA, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MgA. Martin Opršál
Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 10:10–10:55 S19
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posílení rytmického cítění při interpretaci.
Výstupy z učení
Student absolvováním předmětu:
- zdokonalí svoji rytmickou dovednost při interpretaci;
- získá znalosti a dovednosti rytmických přístupů mimoevropských kultur;
- zlepší svoji interpretaci z listu;
- rozvine své improvizační schopnosti.
Osnova
 • Rytmická práce s různými druhy notace. Využití rytmického tréninku pro interpretovu praxi. Uplatnění rytmických dovedností při interpretaci vybraných kompozic: Steve Reich – Clapping Music, Louis Andriessen – Workers Union atd.
 • Rozvíjení improvizačních prvků. Důraz na kreativitu studenta – vytváření a prezentace vlastních rytmických cvičení a skladeb. Použití rytmických schopností při práci s vybranými hudebními nahrávkami
 • Tematické okruhy
 • 1. Osvojení různorodé notace
 • 2. Rytmický trénink
 • 3. Studium vybraných kompozic
 • 4. Improvizace
 • 5. Hraní s nahrávkou
Literatura
  doporučená literatura
 • BELLSON, Louis (1963). Modern Reading Text in 4-4. Van Nuys, CA: Alfred Publishing Co., Inc.
 • HOENIG, Ari a Johannes WEIDENMUELLER (2009). Intro to Polyrhythms – Vol.1. Pacific, MO: Mel Bay Publications.
 • BACHTRÄGL, Erich (2001). Modern Rhythm & Reading Script. Rum/Innsbruck, Rakousko: Helbling.
 • DINKINS, Fred (2003). It´s About Time. Van Nuys, CA: Alfred Publishing Co., Inc.
 • HANNA, Jake (1973). Syncopated Big Band Figures: Solos – Vol. 1. Los Angeles, California: Try Publishing Company.
 • HICKMAN, David R. (1979). Music Speed Reading. Century City, California: Wimbledon Music Inc.
 • GRASSMANN, Walter (?). Rhythmustraining. Vídeň, Rakousko: Walter Grassmann. Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Interní materiál.
 • PHILLIPS, Mark (2002). Sight-Read Any Rhythm Instantly. New York, NY: Cherry Lane Music Company.
Výukové metody
Cvičení – hromadná výuka, 1 hodina týdně
Metody hodnocení
Zápočet
Student předvede výběr látky za letní semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF1013l