H70214z Procesy hudebního vydavatelství

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Michaela Bóková, DiS. (přednášející)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Pá 9:20–11:45 DOMLUVA
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/8, pouze zareg.: 0/8
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz “Procesy hudebního vydavatelství” bude shrnovat a vysvětlovat všechny procesy a postupy, které se musí uskutečnit aby vzniklo nezávislé hudební vydavatelství schopné vyrobit, distribuovat a prodávat hudební a audiovizuální nahrávky. Témata se budou rovněž specificky věnovat i všem procesům, jimiž musí projít jednotlivá hudební alba v kontextu výroby, distribuce, marketingu, outsourcingu a komunikace s umělcem. Zaměří se rovněž na aspekty podnikání v hudební sféře, možnosti finančního zisku a udržitelnost hudebního vydavatelství na trhu.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu “Procesy hudebního vydavatelství” se bude schopen orientovat v terminologii a základních principech problematiky produkce, výroby, distribuce a marketingu zvukových a audiovizuálních záznamů. Kurz zahrnuje praktickou část, jejímž cílem je motivace studentů k realizování vlastních výstupů, které mají za úkol jim sloužit v rámci rozvoje jejich individuálních manažerských a produkčních aktivit.
Osnova
 • - Úvod do problematiky dominantních a nezávislých vydavatelství - Přehled a stručný popis jednotlivých aktivit vydavatelství od rozhodnutí o jeho založení (label blueprint) - Cesta hudební nahrávky od hudební myšlenky až k finančnímu zisku - Proces výroby hudebního nosiče - Distribuce - specifika, rizika a výhody fyzické a digitální distribuce - Marketing, PR a branding hudebního vydavatelství a hudebních alb - Právní zajištění, kolektivní správci a synchronizace - Ekonomický aspekt hudebního vydavatelství, business plán, smlouvy, právní formy a daňové odvody - S deskou na turné - tour management a přímý prodej
Literatura
  doporučená literatura
 • MACY, Amy, Clyde ROLSTON, Paul ALLEN a Thomas W. HUTCHISON. Record label marketing: how music companies brand and market artists in the digital era. Third edition. London: Focal Press, 2016. ISBN 978-0415715140.
  neurčeno
 • SAX, David. The revenge of analog: real things and why they matter. New York: Public Affairs, 2017. ISBN 978-1-61039-821-3.
 • Music Business Worldwide [online]. London,UK, 2015 [cit. 2020-08-03]. Dostupné z: https://www.musicbusinessworldwide.com
 • WITT, Stephen. How music got free: what happens when an entire generation commits the same crime?. London: Bodley Head, 2015. ISBN 978-1-84792-336-3.
Výukové metody
Přednáška, diskuse
Metody hodnocení
- 80% docházka - aktivní účast při otevřených diskusích - závěrečná prezentace praktických výsledků činností zadaných v rámci předmětu

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/H70214z