H70064l Základy teorie kompozice I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
2/1. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Hluboký zájem o problematiku soudobé hudby
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
orientace v hudbě 20. století z hlediska skladatelské techniky

Osnova
 • Teorie kompozice I má zprostředkovat rozhled po hlavních kompozičních stylech, osobnostech a dílech 20. století, a to z hlediska kompoziční techniky. V optimálním případě bude student schopen probrané techniky v transformované podobě užít ve své kompoziční práci. Výuka probíhá formou výkladu, poslechu nahrávek, čtení partitur, pojmenovávání a analýzy. Seznamování se skladbami a jejich vnitřním ustrojením se děje pokud možno rozmanitými cestami - hra na klavír, sluchová analýza, vypracování výtahu z partitury nebo z odborné literatury, tvorba drobných kompozičních studií - dílčích fází kompozičního procesu.

  - fragmentace hudebního myšlení na počátku 20. století, různost tohoto jevu u Stravinského, Weberna a Janáčka
  - Sravinský - bitonalita, střídavé takty, ostinata a další prvky jeho techniky
  - Bartók - alfa akord, oktatonická škála, střety sekund, symetrie, zlatý řez ad.
  - 2. vídeňská škola s důrazem na webernovský punktualismus, intervalovou redukci a symetričnost v práci s dvanáctitónovou řadu, Klangfarbenmelodie ad.
  - průkopníci nového zvuku - Varése, Cagovy bicí a preparovaný klavír, Cowelovy clustery, Partch ad.
  - Messiaen, jeho mody, rytmy, instrumentace apod.
  - serialismus tří zakladatelů - Boulez, Stockhausen, Nono
  - náhoda, indeterminismus a ticho - John Cage
  - témbrová hudba několika typů - Penderecki; Ligeti a Xenakis; Lachenmann a Sciarrino
  - aleatorika - Lutosławski ad.
  - minimal music - fázový posun, building patterns ad. (Reich), aditivní technika (Glass), hoquetus (Andriessen)
  - další vývoj zakladatelů avantgardy (Ligeti Horntrio, Stockhausen Mantra a Stimmung ad.)
  - solitéři - Feldman (zpomalený čas, tichá hudba, rytmické labyrinty) Crumb (grafická notace, koláž), Kabeláč ad.
  - postmoderní neostyly - polystylovost (Schnittke), od klastru k trojzvuku (Górecki), tintinabulli (Pärt) ad.
  - Scelsi a spektralismus (Grisey)

Literatura
 • Kohoutek, C. : Hudební styly z hlediska skladatele, PANTON, Praha 1976. info
 • Kohoutek, Ctirad: Novodobé skladebné směry. SHV, Praha 1965. info
 • Hrčková, Naďa: Dějiny hudby VI, 20. století (svazek 1 a 2). česky Euromedia Group, Praha 2006 a 2007, slovensky Ikar, Bratislava 2006 a 2007. info
 • Loudová, Ivana: Moderní notace a její interpretace. AMU Praha, 1998. info
 • HIS Voice, ročník 2006-9 (zejm. články na témata: Spektrální hudba, Cage, Berio, Lachenmann, Górecki, Sciarrino, Aperghis, Heiner Goebbels) The Grove New Dictionary of Music and Musicians, second editions. Macmillan Publishers Ltd. Oxford, Brighton, Suffolk, England 2001. info
 • Musik Konzepte. Edition Text+Kritik, Gmbh, München 1981 (zejm. Bartók, Varése, Webern, Nono, Boulez, Cage, Feldman ,Lachenmann). info
 • Messiaen, Olivier: The technique of my musical language, Leduc, Paris 1956. info
 • Schaeffer, Pierre: Konktrétní hudba. Supraphon, Praha 1971. info
 • Harvey, Jonathan: The music of Stockhausen. Faber and Faber, London 1975. info
 • Griffith, Paul: György Ligeti. Robson Books, Great Britain, 1997. info
 • Varga, B.A.: Conversations with Iannis Xenakis. Faber and Faber, London, 1996. info
 • Gwizdalanka, Danuta; Meyer, Krzysztof: Lutoslawski. Droga do mistrzostwa Polskie Wydawnictwo muzyczne, Warszawa 2004. info
 • DeLio, Thomas (ed.): The Music of Morton Feldman. Excelsior Music Publishing Company, New York 1996. info
 • Mertens, Wim: American minimal music: La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass. Kahn & Averill, London 1983. info
 • Reich, Steve: Writings on Music 1965 - 2000. Oxford University Press, New York 2002. info
 • Thomas, Adrian: Górecki. PWM, Warszawa 1998. info
 • Hillier, Paul: Arvo Pärt. Oxford University Press, 1997. info
 • Partch, Harry: Genesis of a Music. Da Capo Press, New York 1974. info
Výukové metody
Výklad, poslech nahrávek, čtení partitur, analýza. Drobné seminární práce (domácí i na místě)
Metody hodnocení
Zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/H70064l