H70057z Fotografie I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
1/2/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Rodrigo Morales (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 11:50–13:30 116/3
Předpoklady
Student se orientuje v technických a technologických základech fotografování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získání přehledu a poznatků s černobílým negativním a pozitivním materiálem. Orientace v tuzemské nabídce barevných inverzních a negativních materiálů. Nabytí teoretických znalostí nutných k zvládnutí černobílého fotografického procesu negativ - pozitiv. Základní orientace ve fotografických přístrojích, schopnost volby fotog. přístroje pro daný fotog. záměr. Teoretické uvedení do problematiky digitální fotografie. Práce ve fotokomoře bez fotog. negativu - fotogram.

Osnova
 • ZS: Kurz seznamuje studenty s praktickým užitím černobílé, barevné a digitální fotografie. Seznamuje je se základy osvětlovací techniky a vede je k zvládnutí černobílého fotografického procesu od negativu po pozitiv. Učí je zvolit pro tvůrčí záměr vhodný fotografický materiál a odpovídající techniku. LS: Kurz seznamuje studenty s praktickým užitím digitální fotografie. Seznamuje je se základy osvětlovací techniky a vede je k zvládnutí základů digitální fotografie. Učí je zvolit pro tvůrčí záměr vhodný technologický postup a odpovídající techniku.

  Osnova výuky ZS:
  Úvod do problematiky výtvarné dokumentační fotografie
  Úvod do dějin fotografie
  Fotografické přístroje klasické
  Vývoj ,konstrukce
  Fotografické přístroje digitální
  Vývoj ,konstrukce
  Expozice -clona -čas
  Fotografické materiály
  Digitální versus klasická fotografie
  Zadání vizuálních cvičení - hodnocení
  Osnova výuky LS:
  Praktické zvládnutí základů ateliérového osvětlování a fotografické.techniky
  Reprodukce plošných předloh obraz,kresba,...
  Praktická ateliérová cvičení
  Základy fotografování prostorových objektů plastika ,předněty užitého umění Praktická ateliérová cvičení
  Zadání závěrečná práce - hodnocení
Výukové metody
přednáška / seminář
Metody hodnocení
prezenční listina
Požadavek udělení zápočtu za ZS. Praktická práce dle zadání:
1. AUTOPORTRÉT - JMÉNO
2. PRIORITA ČASU / dvě srovnávací fotografie/
3. PRIORITA CLONY / dvě srovnávací fotografie/
4. OHNISKO OBJEKTIVU / dvě srovnávací fotografie/
5. BARVA - ČERNOBÍLÁ / dvě srovnávací fotografie/
Klasifikovaný zápočet za LS na základě zadaného úkolu:
Fotografie č. 1. Autoportrét
2Reprodukci obrazu nebo jiné plošné předlohy / 1ks
Reprodukci obrazu záměrně chybně nafotografovaného (sbíhající se linie, podhled, nadhled atd.) / 1ks
3 Fotografie užitého předmětu (sklo, porcelán, šperk, nábytek, textil, atd.) / 2ks
4 Plastika - objekt v exteriéru (celek, polocelek, detail, práce se světlem, kompozicí,volba stanoviště, atd.)/ 6ks
5 Fotografie interiéru - expozice výstavy / 3ks
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/H70057z