H70046z Filmová tvorba I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Rodrigo Morales (přednášející)
Garance
Mgr. Rodrigo Morales
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 14:20–16:00 116/3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení metod realizace audiovizuálních děl formou přednášek a samostatných úkolů a rozvíjení kreativity posluchače.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• vysvětlit teoretické základy dané problematiky,
• použít teoretické znalosti při aplikaci ve vlastní tvorbě,
• plánovat a realizovat tvorbu audiovizuálního děl.
Osnova
 • Práce s námětem.
 • Prozkoumání vizuálních možností a práce se zvukovými složkami
 • Kamerová tvorba.
 • Zvuková tvorba.
 • Zpracování bodového scénáře.
 • Storyboard.
 • Zpracování, odevzdání a schválení literárního scénáře.
 • Zpracování technického scénáře k realizaci.
 • Prezentace scénářů a jejich reflexe.
 • Analýza vlastní audiovizuální umělecké tvorby a tvorby českých a zahraničních tvůrců.
 • Natáčení.
 • Střih a další dokončovací práce.
 • Prezentace.
 • Reflexe.
 • Distribuce.
Literatura
 • Aumont Jacques: Obraz, FAMU Praha. info
 • Cieslar Jiří: Kočky na Atalantě, AMU, Praha, 2003. info
 • Bernard Jan: Jazyk, kinematografie, komunikace, NFA 1995. info
 • Valušiak Josef: Základy střihové skladby. skripta FAMU. info
 • Karel Reisz: Umění filmové skladby. skripta FAMU. info
 • Aumont, Jacques: Le Cinema Et La Mise En Scene, Editeur:Armand Colin,Paris 2006, ISBN 2200340257. info
 • Aumont, Jacques: La Mise En Scene, Editeur: De Boeck, Paris 2001, ISBN 2804135645. info
 • Plažewski, Jerzy: Filmová řeč, 1967, Orbis, Praha. info
 • BOX, Harry C. Set lighting technician's handbook: film lighting equipment, practice, and electrical distribution. 4th ed. Boston, MA: Focal Press, 2010. ISBN 978-0-240-81075-1. info
 • REISS, John a CANDLER SHERI. Selling your film without selling your soul. 2. vyd. Los Angeles: Los Angeles: The Film Collaborative, 2011. 24 s. ISBN 978-0-9838229-8-1. info
 • Jiří Voráč: Český film v exilu. Kapitoly z dějin po roce 1968. Host 2004. info
 • Štoll, Martin a kolektiv,ČESKÝ FILM, Režiséři-Dokumentaristé,Nakladatelství Libri, Praha 2009, ISBN 978-870-7277-417-3. info
 • VALUŠIAK, Josef. Střihovou skladbou k n-té dimenzi. 2., opr. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2000. 59 s. ISBN 80-85883-58-9.
 • VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 3., rozš. vyd. V Praze: FAMU, 2005. 143 s. ISBN 80-7331-039-2.
 • SLAVÍKOVÁ, Hana. Český a slovenský televizní film šedesátých let : průniky s novou vlnou. In Výběrová řada doktorských prací. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2007. 180 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-22-7. Obsah info
Výukové metody
Přednáška. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zkouška. Hodnocení bude uděleno na základě docházky a splnění zadaného úkolu.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/H70046z