H60313z Stage Design III

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně zakončený druhý ročník studia, absolvovaný předmět Scénografie II.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
  • Půdorys vymezuje prostor inscenace pro režijní aranžování: přečíst různé půdorysy našich divadel, zakreslit v měřítku do půdorysu jednoduchou dekoraci s nábytkem, vytvořit ve stejném měřítku jednoduchou maketu dekorace, teorie barev (psychologie barev na scéně). Svícení v divadelním prostoru: seznámení s jednotlivými typy reflektorů, osvětlovacích pultů a jejich používáním, principy svícení postavy (herce) v prostoru, principy svícení dekorací, práce s barevnými filtry, použití projekcí.
Literature
  • Chaloupka, A. : Česká divadelní dekorace. Státní grafická škola, Praha 1939. info
  • Vacková, R. : Výtvarný projev v dramatickém umění. Praha 1948. info
  • Kouřil, M. : O malém jevišti. Orbis, Praha 1955. info
  • Svoboda, J. : Tajemství divadelního prostoru. Odeon, Praha 1990. info
  • Parramón, J.M. : Teorie barev. Nakladatelství Vašut 1998. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, rozbor scénografického řešení vybraných inscenací.
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/H60313z