H60296z Direction I

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
2/2. 12 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Guaranteed by
Composition, Conducting and Opera Directing Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition, Conducting and Opera Directing Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně složená přijímací zkouška ke studiu operní režie.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Hledání a shromáždění materiálů k určeným konkrétním režijním úkolům (pásmo árií, jednoaktová opera). Rozvíjení představivosti a fantazie k tvůrčí režisérově práci, hudební rozbor, pěstování citu pro charakter hudby určené opery. Vztah libreta a hudby. Práce s libretem, určení hlavní myšlenky díla, rozkrytí dramatické stavby zadané opery, dramatické uzly, postavy opery, jejich charakteristika a vzájemné vztahy, vztah určené opery k dnešku a hledání současných akcentů v dané opeře.
Literature
  • Zítek, Ota : O novou zpěvohru. Praha, 1920. info
  • Pujman, Ferdinand : Operní režie. Praha, 1940. info
  • Brecht, Bertolt : O divadelnom umení. Bratislava, 1959. info
  • Černý, F. : Otázky divadelní režie. Melantrich 1988. info
  • Gregor, Čestmír : Divácká opera: přímluva za to, aby se opera vrátila k divákovi. Jinočany: H & H, 1996. info
  • Císař, Jan : Základy činoherní režie. Praha: IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2000. info
  • Vostrý, Jaroslav : Režie je umění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, 2009. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, práce na konkrétních projektech, pásmo árií a jednoaktová opera.
Individuální výuka. Přednáška. Pondělí 9:20-10:55. Učebna 08A. Cvičení. Středa 12:40-14:15. Učebna 08A
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 12 z 24.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H60296z